Aktualności

GIS-Expert MPZP – darmowe narzędzie do automatycznego generowania wypisu i wyrysu z MPZP

Firmy Esri Polska i GIS-Expert zapraszają gminy do wzięcia udziału w promocji, w ramach której samorząd może otrzymać bezpłatną i bezterminową licencję narzędzia do automatycznego generowania wypisu, wyrysu lub zaświadczeń z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wtyczka została opracowana przez firmę GIS-Expert dla oprogramowania ArcGIS Desktop w wersji 10.3 lub wyższej. Z promocji może skorzystać każda gmina, która posiada to oprogramowanie.

Jak działa wtyczka?Narzędzie odnajduje dla wybranej działki (lub grupy działek) odpowiadające jej przeznaczenie terenu na rysunku planu i zapisy znajdujące się w części tekstowej. Główną korzyścią z wdrożenia wtyczki jest znaczna oszczędność czasu związana z przygotowaniem wypisu, wyrysu lub zaświadczenia z MPZP, ponieważ generowanie dokumentu trwa tylko kilka sekund. Do poprawnego działania narzędzia konieczne jest posiadanie cyfrowej wersji planu miejscowego obszaru dla którego będą generowane dokumenty.

Promocja obowiązuje do 31.03.2017

Wróć do Aktualności

Nowe publikacje Esri Press

GIS Day 2015

Kontakt