Aktualności

ENVI Crop Science

Moduł ENVI Crop Science umożliwia analizowanie obrazów, dostarczając szerokich informacji o stanie zdrowotnym upraw. Może być wykorzystywany nawet przez takich użytkowników, którzy mają mało doświadczenia ze stosowaniem technik teledetekcji. Moduł ten udostępnia plantatorom zaawansowane algorytmy, dzięki czemu mogą oni maksymalizować plony i minimalizować straty.

Ponadto, aplikacja ta umożliwia:

 • Podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technik uprawy – naukowo sprawdzonych metod bazujących na danych teledetekcyjnych, takich jak zdjęcia satelitarne i zdjęcia z dronów.
 • Dostęp do prostych w użyciu narzędzi, dzięki czemu agronomowie, analitycy GIS i realizatorzy wdrożeń mogą analizować swoje dane, wizualizować wyniki, lokalizować na mapach i wdrażać prototypowe procesy pracy.
 • Uzyskiwanie wyników obejmujących raporty dotyczące stanu zdrowotnego i danych statystycznych upraw, analizy lokalizacyjne i wiele innych, prowadząc do maksymalizowania plonów i zwiększania zysków.

Działająca w środowisku desktop i w chmurze aplikacja ENVI Crop Science umożliwia użytkownikom wykorzystywanie zdjęć satelitarnych i zdjęć z dronów do odpowiedzi na następujące pytania:

 • Mam zdjęcie. Gdzie na moim polu występują anomalia?
 • Ile roślin rośnie na moim polu?
 • Zebraliśmy zdjęcia i teraz potrzebujemy łatwego sposobu pokazania rolnikowi, gdzie występują problemy. Czy możecie nam pomóc?
 • Jaki jest stan zdrowotny moich roślin?
 • Czy ta roślina jest przydatna, czy to chwast?


Zastosowania

 • Możemy odpowiedzieć na pytania dotyczące sytuacji w określonym miejscu, w określonym czasie. Na przykład, jeśli użytkownik wykonał nalot nad swoim polem, możemy określić, czy zastosowanie azotu w ubiegłym tygodniu przyniosło oczekiwane efekty.
 • Można identyfikować obszary podobne po to, aby lepiej zrozumieć prowadzone działania rolnicze. Na przykład, jeśli system nawadniania działa wadliwie, można określić, na ile pól ma to wpływ.
 • Można obliczyć ilość roślin, która jest ściśle powiązana ze żniwami i planowaniem sezonowym. Jeśli wystąpią wiosenne przymrozki, można określić, ile roślin zostanie straconych.
 • Można zbierać dane statystyczne dotyczące poszczególnych roślin. Pozwala to użytkownikom zrozumieć warunki mikroklimatyczne. Na przykład: dlaczego drzewa w południowo-wschodnim narożniku działki są mniejsze, mimo że wyglądają na zdrowe?
Więcej informacji na arcanagis.pl
Wróć do Aktualności

Nowe publikacje Esri Press

GIS Day 2015

Kontakt