Aktualności

Nowe szkolenia w ofercie Esri Polska

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowych szkoleniach organizowanych przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri Polska.

 

2-3.11.2017 „Wykorzystanie oprogramowania ArcGIS ramach całej instytucji”
Kurs służy zwiększeniu produktywności firm i instytucji, uzyskaniu głębszego wglądu w posiadane przez nich dane, podejmowaniu bardziej świadomych decyzji na podstawie wiarygodnych informacji. Kurs zapoznaje z obszernym wprowadzeniem do komponentów i możliwości platformy ArcGIS. Na tym kursie omawiane są aplikacje ArcGIS (Desktop i Online) służące do tworzenia map i wizualizacji, gromadzenia danych i zarządzania danymi, wykonywania analiz przestrzennych oraz współpracy i udostępniania danych. W oparciu o scenariusz uwzględniający pozyskiwanie danych w terenie, kurs pokazuje, jak platforma ArcGIS pomaga rozwiązywać wyzwania biznesowe i stosować informacje o lokalizacji, w celu usprawniania wykonywanych operacji i usprawniania procesów podejmowania decyzji.

Szkolenie dedykowane jest nowym użytkownikom oprogramowania GIS ale także specjalistom GIS i menedżerom zarządzającym systemami GIS w swoich instytucjach.

 


 

30-31.10.2017 „Wdrażanie oprogramowania Portal for ArcGIS”
Kurs zapoznaje z najlepszymi praktykami dotyczącymi wdrażania oprogramowania Portal for ArcGIS w celu zaspokojenia potrzeb firmy czy instytucji w zakresie prywatnego, bezpiecznego udostępniania treści geoprzestrzennych. Kurs wprowadza modele architektury i bezpieczeństwa obsługujące procedury organizacji prac w internetowych systemach GIS. 

Szkolenie dedykowane jest administratorom systemów i sieci internetowej.

 


 

13-14.11.2017 „Portal for ArcGIS: Procedury organizacji prac użytkowników (dla obronności i wywiadu)”Ten kurs przygotowuje uczestników do wydajnej i efektywnej pracy z zasobami zgromadzonymi w portalu zasobów geoprzestrzennych ich instytucji, w celu wspierania procesów tworzenia i rozpowszechniania informacji wywiadowczych. Dzięki realistycznym scenariuszom i praktycznym ćwiczeniom uczestnicy szkolenia nauczą się podstaw efektywnego wyszukiwania, tworzenia, użytkowania i udostępniania map internetowych, aplikacji i innych treści geoprzestrzennych. 

Szkolenie dedykowane jest użytkownikom oprogramowania GIS, analitykom GIS, analitykom zobrazowań, ale także menedżerom technicznym zarządzającym systemami GIS w swoich instytucjach.

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia poprzez  formularz internetowy.

Wróć do Aktualności

Nowe publikacje Esri Press

GIS Day 2015

Kontakt