Aktualności

GIS Day 2013

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wybranym GIS Day-u.
Tegoroczny GIS Day odbędzie się pod hasłem „Rozchmurz się” i będzie się koncentrował wokół tematyki GIS-u w sieci oraz rozwiązań mobilnych GIS. Już kilkadziesiąt instytucji na terenie całego kraju bierze udział w tej inicjatywie, a my wspieramy wszystkie placówki organizujące te wydarzenia. Zapraszamy na www.gisday.com!Organizatorzy GIS Day 2013 w Polsce:

Białystok

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy współpracy: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Politechniki Białostockiej, Urząd Miejskiego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddziału w Białymstoku,  Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego „LIMBUS” s.c.
Więcej...

Bytom
1. Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Geodezji


2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu

Cieszyn

Starostwo Powiatowe w Cieszynie (grudzień)

Częstochowa

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

 Gdańsk

Politechnika Gdańska (Koła Naukowe Geo-Vision, Hevelius) i Uniwersytet Gdański (Koło Naukowe GISoteka)

Więcej...


Gdynia

Akademia Morska w Gdyni (Studenckie Koło Naukowe loGIStic)
Więcej...


Jarosław


Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu (25 listopada)

Kielce


Politechnika Świętokrzyska przy współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta Kielce

 

Więcej...


Kraków


1.Uniwersytet Jagielloński przy współpracy Akademii Górniczo – Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Rolniczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
2. Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 


Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Pracownia Geoinformacji

Łódź
1. Uniwersytet Łódzki - Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
Więcej...
2. Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych - Instytut Geografii Miast i Turyzmu - Zakład Geoinformacji (13 listopada)

Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski – Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej – Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
Więcej...

Poznań
1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych)
Więcej...
2. Uniwersytet Przyrodniczy

Sosnowiec
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi (18 listopada)
Więcej...

Szczecin
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

Toruń
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wiecej...

Warszawa
1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej - Wydział Leśny, Studenckie Koło Naukowe GISowcy przy Centrum Wodnym SGGW, przy współpracy Politechniki Warszawskiej - Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii i Stowarzyszenia Studentów GEOIDA, oraz przy pomocy Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, (21 listopada)
Więcej...
2. Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji  
Więcej...
3. Szkoła Podstawowa nr 9 STO

Wrocław
1. Politechnika Wrocławska – Wydział Geoinzynierii, Górnictwa i Geologii - Studenckie Koło Naukowo – Badawcze GIS
Więcej...
2. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego - Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego
Więcej...
3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (25 listopada)
Więcej...

Zakopane
Tatrzański Park Narodowy
Więcej...


 

 

Wróć do Aktualności

Nowe publikacje Esri Press

GIS Day 2015

Kontakt