Analiza bezpieczeństwa miasta w ocenie sieci monitoringu wizyjnego
 
Analiza polega na wyznaczeniu odcinków ciągów komunikacyjnych lub obszarów, które znajdują się w wizyjnym zasięgu kamer monitoringu miejskiego i prywatnego. W analizie wykorzystywany jest trójwymiarowy model miasta (budynki, drzewa i inne obiekty) oraz punkty reprezentujące lokalizacje kamer. Przyjmując parametry kamer wyznaczana jest rzeczywista powierzchnia miasta objęta monitoringiem.

fragment analizy bezpieczeństwa miastafragment analizy bezpieczeństwa miasta

Usługa obejmuje wykonanie i dostarczenie (w postaci cyfrowej):
  • mapy pól zasięgów monitoringu wizyjnego;
  • raportu z oceny pokrycia terenu siecią monitoringu wizyjnego.