Analiza bezpieczeństwa podróży przez obce terytorium w ocenie przebiegu trajektorii lotu.
 
Analiza polega na wyznaczeniu odcinków trajektorii lotu, które leżą w zasięgu odziaływania obszarów niepewnych (bufory 3D). W analizie wykorzystywany jest numeryczny model pokrycia terenu. Przyjmując odpowiednie parametry lotu wyznaczane są alternatywne korytarze powietrzne.

Analiza bezpieczeństwa podróży przez obce terytorium w ocenie przebiegu trajektorii lotu

Zobacz pełną listę analiz przestrzennych