ArtGIS – GIS i Sztuka 2015!

ArtGIS – GIS i Sztuka 2015!

Ruszamy z II Ogólnopolską Letnią Szkołą GIS!! Tym Razem spotykamy się w Kazimierzu nad Wisłą 24-26 września!

Dlaczego ARTGiS?

Celem II Ogólnopolskiej Letniej Szkoły GIS jest zbudowanie wspólnej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami systemów informacji przestrzennej a twórcami kultury, w szczególności ze środowiska artystów plastyków i artystów fotografików.

W ramach II OLS GIS pragniemy wspólnie podjąć wyzwanie integracji doświadczeń pracowników nauki, planistów przestrzennych oraz artystów malarzy i fotografików, w celu wypracowania nowych metod oceny, zapisu i promocji piękna krajobrazu.

No comments yet.

Join the Conversation