Do kogo kierujemy warsztaty?

Do kogo kierujemy warsztaty?

Więcej o ARTGIS…
Do kogo kierowane są Nasze warsztaty?

W ramach II OLS GIS planujemy zorganizowanie kilku grup roboczych. Specjaliści z zakresu architektury krajobrazu, ekologii krajobrazu i planowania przestrzennego jako przedmiot swoich badań, często podejmują próby oceny jakości krajobrazu; przedstawiciele świata sztuki ten sam problem starają się oddać paletą barw obrazu lub kadrem fotografii.

Każda grupa przez pierwsze 2 dni warsztatów, za pomocą właściwych jej środków wyrazu (malarstwo, fotografia, wizualizacja 3D-GIS), pracować będzie nad uchwyceniem piękna wybranych krajobrazów Kazimierza Dolnego i jego otoczenia. Trzeciego dnia, wspólnie ze specjalistami z zakresu GIS, podejmiemy próbę integracji prac poszczególnych zespołów we wspólną, multimedialną bazę danych.

No comments yet.

Join the Conversation