AgendaDzień 1 (czwartek)

 1. 11:00 – 11.30. Otwarcie II OLS GIS – prof. dr hab. Krzysztof Gołacki – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie. Przywitanie uczestników, prezentacja założeń II OLS GIS
 2. 11:30 – 14:00 – wykłady:
  • – dr hab. Tadeusz J. Chmielewski (UP Lublin, PAEK) – Kompozycje i style krajobrazowe
  • – mgr inż. Waldemar Rudnicki (Dyrektor WBPP w Lublinie) – Zastosowania GIS w planowaniu przestrzennym Lubelszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony krajobrazu
 3. 14:00 – 15:50 – Esri Polska: ArcGIS Online – udostępnianie danych przestrzennych w sieci
 4. 16: 00 obiad
 5. 17:00–18:00 – spotkanie organizacyjne – omówienie zadań poszczególnych grup tematycznych, propozycja metodyki
 6. 18:30 – Warsztaty GIS dla wszystkich – zapoznanie z oprogramowaniem desktop/online oraz zestawem danych dostępnych dla obszaru badań
 7. 21:00 – ognisko

Dzień 2 (piątek)

 1. 8:00 śniadanie
 2. 9:00 wykłady:
  • - prof. sztuki Walenty Wróblewski (UMCS Lublin) – Piękno krajobrazu według artysty malarza
  • – dr hab. Tadeusz J. Chmielewski – Piękno krajobrazu według historyka sztuki
  • – mgr historii sztuki Emilia Śliwczyńska – Piękno krajobrazu według historyka sztuki
 3. 10:00 – 10:50 – prezentacje branżowe
 4. 11:30 – 14:00 – praca w grupach tematycznych
 5. 14.00 – obiad
 6. 15.00 – 19.00 – praca w grupach tematycznych
 7. 19:30 – kolacja

Dzień 3 (sobota)

 1. 8:00 śniadanie
 2. 9:00 – 14:00 – praca w grupach – synteza i przygotowanie wyników do prezentacji
 3. 14:00 – obiad
 4. 15:00 – 17:00 – prezentacja wyników, dyskusja
 5. 17:00 – 17.30 – wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu, zakończenie II OLS GIS


*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu