baner produkty

ArcGIS for Desktop

schematyczne zobrazowanie stopnia zaawansowania ArcGIS for Desktop Basic, ArcGIS for Desktop Standard i ArcGIS for Desktop AdvancedRozwiązania desktopowe GIS to platforma do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej. Umożliwiają one przegląd danych w postaci map oraz analizowanie danych pod kątem ich rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji, czyli różnych aspektów, których nie można odczytać wprost na podstawie tabelarycznego zapisu danych. Jest to szczególnie przydatne podczas podejmowania decyzji. ArcGIS for Desktop zawiera gotowe do wykorzystania narzędzia, które pozwalają budować modele, skrypty i kompletne procesy pracy, co pomaga lepiej odpowiadać na pytania, testować prognozy i sprawdzać relacje przestrzenne między danymi.
ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo) to najbardziej zaawansowane funkcjonalnie stadium, rodziny oprogramowania ArcGIS. ArcGIS for Desktop Advanced obejmuje pełną funkcjonalność ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) i ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor), uzupełnioną o możliwości zaawansowanego geoprzetwarzania oraz możliwości konwersji danych, które de facto czynią ArcGIS for Desktop Advanced standardem GIS. ArcGIS for Desktop Advanced jest kompletnym systemem tworzenia, gromadzenia, aktualizowania, analizowania, tworzenia zapytań oraz wizualizacji i publikacji danych GIS. W wersji 10.0 oraz wcześniejszych ArcInfo oferowane było w dwóch, równolegle dostępnych, postaciach: ArcInfo Desktop i ArcInfo Workstation. Wersja  10.0 to ostatnia edycja oprogramowania, w której dostępne było ArcInfo Workstation. W wersji 10.1 oferowane jest tylko ArcGIS for Desktop Advanced istnieje natomiast możliwość równoległego zainstalowania i wykorzystywania ArcInfo Workstation 10.0.

ArcInfo Desktop (obecnie ArcGIS for Desktop Advanced) zawiera całą funkcjonalność ArcEditor (obecnie ArcGIS for Desktop Standard), rozszerzoną o kompletny zestaw narzędzi do zarządzania, analizowania i konwersji danych oraz zaawansowanych prac kartograficznych, dostępne jest w aplikacji ArcToolbox. Wykorzystując te narzędzia, można wykonywać konwersje danych, generalizacje danych, agregacje danych, operacje nakładania i buforowania, obliczenia statystyczne oraz w pełni zarządzać zaawansowaną symbolizacją kartograficzną i wiele innych operacji. Każde z tych narzędzi posiada własny interfejs z odpowiednim kreatorem. ArcInfo Desktop pracuje na platformach: Windows XP, Windows 2003 Server , Windows 2008 Server Windows Vista i Windows 7.

ArcInfo Workstation (dostępne tylko do wersji 10.0) oferuje możliwości geoprzetwarzania za pośrednictwem klasycznych interfejsów użytkownika (ARC, ARCEDIT, ARCPLOT, ARC Macro Language [AML] i innych). ArcInfo Workstation pracuje na platformach: Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server Windows Vista i Windows 7 oraz wielu platformach UNIX.
ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor) zawiera pełną funkcjonalność ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) uzupełnioną o możliwość edycji wszystkich formatów danych Esri w tym warstw informacyjnych i wielodostępnych geobaz.

Dodatkowa funkcjonalność pakietu obejmuje obsługę:

 • edycji wielodostępnej;
 • wersjonowania;
 • klas obiektów definiowanych przez użytkownika;
 • opisów połączonych z obiektami;
 • wymiarowania;
 • rastrów w wielodostępnej geobazie.
W aplikacji ArcGIS for Desktop Standard można zatem tworzyć i edytować wszystkie wektorowe formaty Esri w tym pliki shape, warstwy informacyjne, geobazy osobiste oraz wielodostępne.

ArcGIS for Desktop Standard oraz ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo) posiadają pełną funkcjonalność pakietu ArcGIS for Desktop Basic. Dodatkowo pakiet ArcGIS for Desktop Standard wyposażony jest w funkcje umożliwiające:

1. Tworzenie i edycję danych, w tym:
 • tworzenie i edycję warstw informacyjnych Arclnfo, plików INFO, wielodostępowej geobazy,obiektów geobazy stanowiących część sieci geometrycznych i klas relacji;
 • integrację eobiektów w danych typu coverage i geobazie;
 • tworzenie klas relacji pomiędzy różnymi klasami obiektów oraz pomiędzy różnymi tabelami; 
 • tworzenie wersjonowania Geobazy;
 • edycję wersji opartej na DBMS;
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wersjami geobazy wielodostępowej;
 • tworzenie i edycja wymiarowania oraz klasy obiektów opisowych geobazy;
 • tworzenie dynamicznych obiektów z geokodowanych lokalizacji.
2. Zarządzanie danymi:
 • ładowanie danych do geobazy wielodostępowej;
 • tworzenie podtypów atrybutów w klasie obiektów geobazy;
 • tworzenie domen atrybutów.
ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) jest programem umożliwiającym wizualizację i zarządzanie danymi geograficznymi oraz przeprowadzanie zaawansowanych analiz przestrzennych. Jako część oferty firmy Esri w zakresie oprogramowania klasy Desktop GIS, ArcGIS for Desktop Basic oparty jest o te same komponenty źródłowe i posiada ten sam interfejs oraz środowisko programistyczne, co ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor) i ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo). Każdy z produktów oferuje dodatkową funkcjonalność GIS, która jest dostępna wraz z migracją z poziomu ArcGIS for Desktop Basic do poziomu ArcGIS for Desktop Standard lub ArcGIS for Desktop Advanced. Z uwzględnieniem możliwości dostosowania funkcjonalności oprogramowania do potrzeb użytkownika. Oprogramowanie ArcGIS for Desktop Basic może być także rozbudowywane poprzez dodanie funkcjonalności opcjonalnych rozszerzeń. ArcGIS for Desktop Basic umożliwia:

1. Wizualizację i zarządzanie danymi:
 • bezpośrednie czytanie wielu formatów danych łącznie z danymi wektorowymi i rastrowymi;
 • łączenie danych adresowych z lokalizacją geograficzną i wyświetlanie ich w określonym układzie współrzędnych;
 • tworzenie, edycję, przeglądanie i przeszukiwanie metadanych;
 • łączenie i tworzenie zarówno danych tabelarycznych jak i geograficznych.

2. Tworzenie map:
 • interakcję z mapą - bogaty zbiór narzędzi interakcji z mapą zawarty w ArcGIS for Desktop Basic pozwala na łatwe nawigowanie i tworzenie zapytań do mapy, jak również pozyskiwanie dodatkowych informacji, takich, jak hiperłącza, które integrują mapę z informacjami zewnętrznymi;
 • drukowanie map - ArcGIS for Desktop Basic zawiera narzędzia do obsługi wysokiej jakości wydruków map, obejmujące zintegrowane sterowniki rasteryzacji mapy podczas wydruku;
 • symbolizację i etykietowanie map - ArcGIS for Desktop Basic ułatwia użytkownikom wykorzystanie i komponowanie tysięcy symboli oraz oferuje zaawansowane środowisko etykietowania, obejmujące automatyczne etykietowanie w locie oparte o wartości z tabeli atrybutów.

3. Zaawansowane analizy przestrzenne:
 • wykorzystanie rozległego zestawu narzędzi do analiz w pełnej strukturze, co ułatwia tworzenie, użytkowanie i wymianę modeli geoprzetwarzania;
 • tworzenie modeli analiz przy użyciu mechanizmu „przeciągnij i upuść”; 
 • tworzenie skryptów analiz danych; 
 • wyszukiwanie danych na podstawie zapytań o atrybuty lub lokalizację; 
 • tworzenie buforów (łączenie wielu zbiorów danych w jeden, bazując na wartościach atrybutów);
 • tworzenie raportów przy użyciu standardowych narzędzi.
Esri oferuje wiele opcjonalnych rozszerzeń znacznie poszerzających możliwości ArcGIS. Wszystkie rozszerzenia dostępne są dla ArcGIS for Desktop, wiele z nich oferowanych jest dla platformy serwerowej Esri (ArcGIS for Server), a także środowiska developerskiego (ArcGIS Engine). Wspólna architektura umożliwia elastyczne wykorzystywanie tych samych rozszerzeń ArcGIS w pełnej gamie produktów Esri.
AnalitykaFunkcjonalność
ArcGIS Spatial Analyst Analizy i przetwarzanie danych rastrowych
ArcGIS 3D Analyst Trójwymiarowe wizualizacje, analizy oraz modelowanie powierzchni terenu
ArcGIS Geostatistical Analyst Zaawansowane narzędzia interpolacji i analizy statystycznej danych
ArcGIS Network Analyst Zaawansowane analizy tras, wyszukiwanie najbliższych lokalizacji, analizy obszarów działania
ArcGIS Schematics Graficzne prezentacje i analizy schematów sieci infrastrukrury
ArcGIS Tracking Analyst Wizualizacje i analizy trendów zmian danych w czasie i przestrzeni
EfektywnośćFunkcjonalność
ArcGIS Publisher Łatwe udostępnianie map szerokiemu gronu odbiorców
ArcGIS Data Interoperability Bezpośredni odczyt, konwersja i zapis danych w różnych formatach
ArcGIS Data Reviewer Zaawansowane zarządzanie procesami kontroli jakości danych
ArcGIS Workflow Manager Optymalne zarządzanie zasobami i narzędziami GIS
Maplex for ArcGIS** Zaawansowane pozycjonowanie etykiet na mapach
ArcScan for ArcGIS** Wydajna i szybka konwersja danych rastrowych na dane wektorowe
SpecjalizacjaFunkcjonalność
ArcGIS Defense Solutions
(ArcGIS Military Analyst, Grid Manager, MOLE)
Analizy i tworzenie map wspomagających działania obronne i rozpoznawcze
Esri Defense Mapping Tworzenie i zarządzanie bazami danych topograficznych i produktami kartograficznymi w pełni zgodnymi ze specyfikacjami wojskowymi 
ArcGIS for Aviation Tworzenie map lotniczych oraz zarządzanie informacjami lotniczymi i infarstrukturą portów lotniczych. 
ArcGIS for Maritime Tworzenie danych oraz map morskich i batymetrycznych oraz zarządzanie nimi
Esri Production Mapping Zoptymalizowana i ustandaryzowana produkcja baz danych GIS i kartograficzna
Esri Roads and Highways Zarządzanie sieciami transportowymi oraz ich wizualizowanie i analizowanie
Bezpłatne*Funkcjonalność
ArcGIS Editor for OpenStreetMap

 

Dodawanie, edycja i usuwanie danych w projekcie OpenStreetMap w środowisku edycyjny ArcGIS 10
ArcSketch

 

Szybkie tworzenie obiektów w ArcGIS przy pomocy łatwych w użyciu narzędzi szkicowania
Esri S-57 Viewer

 

Wizualizacja danych S-57 zgodnie ze standardem S-52 i specyfikacjami prezentacji danych morskich

* Powyższe nieodpłatne dodatki oferują specjalne narzędzia realizujące określone zadania GIS. Można je bezpośrednio pobrać, zainstalować w oprogramowaniu desktopowym.
** Rozszerzenia bezpłatne od wersji 10.1. 
 
Co to jest GIS | GIS by Esri | Polityka prywatności | Licencjonowanie | Esri Inc.| Mapa strony | Kontakt