Chcesz dowiedzieć się więcej - wypełnij formularz, a nasi eksperci możliwie szybko skontaktują się z Tobą

Wymagane *

 

 

 

 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Esri Polska Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na prośbę o kontakt.


Administratorem Danych Osobowych jest Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140787. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Esri Polska Sp. z o.o., w celach marketingowych. Administratorem Danych Osobowych jest Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140787. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.