Kontakt
 
Zobacz jak się z nami skontaktować i jak najłtwiej do nas dojechać.
Esri Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17 (III piętro)
00-203 Warszawa
tel. (22) 749-87-00
fax (22) 749-87-01
e-mail:
www.esri.pl

fragment mapy, na którym zaznaczno, gdzie znajduje się siedziba Esri Polska
NIP 522-10-22-327
nr KRS 0000140787

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wysokość Kapitału Zakładowego 50.000 PLN

Konto bankowe:
ING Bank Śląski O/Warszawa
86 1050 1025 1000 0023 2712 5056

Udziałowcy Esri Polska Sp. z o.o.:
  • 75 proc. udziałów należy do S-Group Holding AB
    (www.s-group.se)
  • 25 proc. posiadają Laura i Jack Dangermond - właściciele Esri Inc. (www.esri.com)