Zarząd Esri Polska
 
Kontakt:
e-mail:
tel: (+48)22 749 87 00
fax: (+48)22 749 87 01


Tomasz Galant
Prezes Zarządu 

 


Per Carlsson
Członek Zarządu 


Rickard Zetterberg

Członek Zarządu 
 

Kadra menadżerska

 
leszek konkel
Leszek Konkel
Dyrektor Pionu Sprzedaży 
tomasz stachura
Tomasz Stachura 
Dyrektor Pionu Wdrożeń i Usług GIS

robert ptaszynski
Robert Ptaszyński
Dyrektor Pionu Finansów i Administracji 

malgorzata grzywacz
Małgorzata Grzywacz
Dyrektor Pionu Marketingu

jacek sobotka
Jacek Sobotka
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu