Licencja ArcGIS for Student Use

 

 

 

Licencja ArcGIS for Student Use została stworzona z myślą o studentach i doktorantach, którzy potrzebują oprogramowania Esri w celu rozwijania umiejętności w zakresie obsługi aplikacji GIS oraz w celu realizacji prac dyplomowych.

W okresie promocji cena licencji wynosi 50 zł brutto
Promocja trwa do 31.01.2018 lub do wyczerpania promocyjnej puli licencji. Standardowa cena licencji dla studentów polskich uczelni wynosi 200 zł brutto.

 
 

Licencjonowanie

Licencja jest ważna 12 miesięcy, a po tym czasie wygasa. Warunkiem nabycia oprogramowania jest zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej. Nabywca musi być pełnoletni. Dozwolony zakres korzystania jest ograniczony do celów osobistych i niekomercyjnych. Liczba możliwych do nabycia licencji danej wersji w okresie 12 miesięcy jest ograniczona do 1 szt.

Licencja jest przeznaczona dla studentów i doktorantów wydziałów, w których nie obowiązuje licencja edukacyjna Site, którzy realizują swoje prace dyplomowe i nie są zatrudnieni w projekcie finansowanym ze środków zewnętrznych. W przypadku projektów finansowanych ze środków zewnętrznych należy zakupić licencję do celów naukowo-badawczych.

Licencja obejmuje:

  • ArcGIS Desktop Advanced – ArcGIS Pro i ArcMap z rozszerzeniami – wersja pojedyncza
  • Aktualizacje oprogramowania
  • Subskrypcję ArcGIS Online(1 Nazwany Użytkownik, 100 kredytów)
  • Wybrane aplikacje premium (m.in. Collector for ArcGIS, Survey 123, ArcGIS Maps for Office)
  • Dostęp do danych Living Atlas of the World
  • Dostęp do kursów na platformie Esri Training https://www.esri.com/training/


Więcej szczegółów na stronie: https://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-student-use

 

Wsparcie

 W ramach licencji świadczone jest wsparcie obejmujące wyłącznie:

1. Pomoc techniczną dotyczącą instalacji oprogramowania ArcGIS Desktop, obejmującą:

  • instalację i konfigurację oprogramowania;
  • weryfikację pomyślnego zarejestrowania oprogramowania;
  • wsparcie w instalacji oprogramowania w środowisku wirtualnym.

2. pomoc świadczona jest za pośrednictwem support.esri.pl oraz zasoby dostępne na stronie http://desktop.arcgis.com/en/

 

Zamów licencję

Przyznanie dostępu do oprogramowania odbywa się, do trzech dni roboczych po dokonaniu wpłaty na konto, poprzez udostępnienie numeru rejestracyjnego oraz plików instalacyjnych do pobrania z portalu obsługi klienta My Esri.

W celu zamówienia licencji wypełnij formularz i prześlij skan ważnej legitymacji studenckiej na adres

 

Wróć do Aktualności