Nowe funkcjonalnosci
 
GIS w sieci
Przykładowa mapa w oprogramowaniu w ArcGIS opubllikowna w sieciNowy sposób serwowania funkcjonalności GIS - GIS w sieci, ułatwia implementację ArcGIS jako platformy w organizacji. Platforma ArcGIS w sieci oferuje: 
 • łatwiejsze tworzenie map i aplikacji, które spójnie funkcjonują na wielu różnych urządzeniach - desktop, tablet, smartfon; 
 • możliwość wykorzystania gotowych aplikacji i szablonów aplikacji ograniczając konieczność tworzenia własnych; 
 • integrację GIS-u z innymi systemami biznesowymi, takimi jak: IBM Cognos, MicroStrategy, czy SAP; 
 • dostęp do olbrzymich zasobów gotowych do użycia map (mapy bazowe, demograficzne, ukształtowanie terenu, itp.) oraz usług GIS;
 • możliwość wykorzystania GIS-u w sieci jako systemu zarządzania zasobami do organizowania, zabezpieczania i ułatwiania dostępu do produktów informacji geograficznej.

GIS w czasie rzeczywistym
Dzięki dwóm nowym produktom: rozszerzeniu do ArcGIS for
zrzut ekranowy prezentujący GIS w czasie rzeczywistymServer o nazwie GeoEvent Processor oraz aplikacji Operations Dashboard for ArcGIS, która pozwala na żywo tworzyć operacyjne widoki danych, będziemy mogli przetransformować swoje aplikacje do codziennego tworzenia map w „appsy” ułatwiające podejmowanie strategicznych decyzji. Pomoże nam w tym:

 • połączenie z różnymi sensorami lub źródłami danych strumieniowych, w tym z mediami społecznościowymi; 
 • przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym tak, aby móc skupić uwagę na najistotniejszych w danej chwili zjawiskach; 
 • monitorowanie wielu dynamicznych zjawisk wraz z automatycznym, bieżącym aktualizowaniem map i baz danych oraz możliwość generowania na tej podstawie ostrzeżeń i alertów przekazywanych odpowiednim operatorom i służbom decyzyjnym; 
 • możliwość przesyłu na odległość danych pomierzonych w terenie i natychmiastowa wizualizacja ich czasie rzeczywistym w postaci map, list, wykresów, mierników i innych, dostępnych poprzez mapy i usługi sieciowe.

Location Analytics
W nowej wersji oprogramowania ArcGIS możliwy będzie dostęp do systemów biznesowych, w tym MicroStrategy i Microsoft Dynamics zrzut obrazujący location analytics CRM. Zaktualizowane zostaną Esri Maps for Office, Esri Maps for IBM Cognos i Esri Maps for SharePoint. Dostępna będzie również nowa wersja Business Analyst Online i Community Analyst. W aplikacjach tych wprowadzono znaczne usprawnienia, takie jak:
 • nowy, sprawny interfejs użytkownika i elementy zwiększające wydajność; 
 • dodatkowe dane dla wielu państw; 
 • lokalizacje aplikacji w dziewięciu językach.

Autentykacja
zrzut prezentujący autentykacjęUżytkownicy wersji 10.2 będą mogli logować się do systemu,
korzystając z istniejących parametrów logowania (nazwa użytkownika i hasło), dotychczas używanych w organizacji. Dodatkowo, dla wygody, te nowe możliwości autentykacji pozwolą administratorom ArcGIS Online na:
 • znaczne uproszczenie administrowania, dzięki wyeliminowaniu konieczności utrzymywania wielu uwierzytelnień dla oddzielnych aplikacji, do których mają dostęp użytkownicy;
 • redukcję złożoności zabezpieczeń, poprzez zniesienie konieczności replikacji baz danych uwierzytelnień użytkowników dla oddzielnych aplikacji i systemów;
 • lepsze zabezpieczenie zasobów danej organizacji i informacji osobowych użytkowników.

Nowe możliwości programistyczne
W najnowszej wersji ArcGIS będzie można skorzystać z usprawnień Runtime SDK, Web API i innych. Jej użytkownicy będą mogli posłużyć się:
 • zrzut mapy w oprogramowaniu ArcGIS prezentujący nowe możliwości dla programistównowymi ArcGIS Runtime SDK dla Qt, OS X i Windows Store app; 
 • usprawnionym i uproszczonym Web API do tworzenia wydajnych aplikacji sieciowych online;
 • możliwością tworzenia własnych aplikacji na telefony i tablety, mogących pracować offline.

Analizy
zrzut mapy prezentujący wykonywanie analizy w oprogramowaniu ArcGIS 10.2Wykonawcy analiz przestrzennych będą mogli skorzystać z wielu innowacji, m.in. z dodatkowych narzędzi analitycznych, nowego sposobu dostępu do narzędzi i ich wykorzystania. Będzie możliwe:


 • wykonywanie analiz online i współdzielenie wyników jako hostowanych usług;
 • korzystanie z wielu usług serwujących różnorodne zasoby i ułatwiających analizy demograficzne, wysokościowe i pokrycia terenu; 
 • korzystanie z bogatych zasobów zobrazowań za pośrednictwem dynamicznych usług.

Szczegółowa lista nowości w ArcGIS 10.2 - ArcGIS Help

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro