ArcGIS 10.2.2
 
Co nowego w ArcGIS 10.2.2
W kwietniu 2014 roku firma Esri udostępniła do pobrania nową ulepszoną wersję oprogramowania ArcGIS - ArcGIS 10.2.2.Z wielu ulepszeń warto wymienić:

1. Usprawnienia i poprawki narzędzi oraz podniesienie wydajności środowisk Desktop i Server, m.in. obsługę pracy w trybie offline

2. Nową aplikację Activity Dashboard for ArcGIS dedykowaną współpracy z rozwiązaniem Portal for ArcGIS (10.2, 10.2.1 i 10.2.2), która daje możliwość monitorowania jak użytkownicy wykorzystują zasoby oferowane przez portal.

3. Nowe funkcjonalności aplikacji Operations Dashboard for ArcGIS:
  • obsługę przeglądarki internetowej – widok operacyjny;
  • dynamiczne usługi mapowe;
  • nowe metody selekcji.

4. Nowe funkcjonalności aplikacji Collector for ArcGIS:
  • przegląd i edycję danych (warstwy operacyjne, usługi ArcGIS Online i ArcGIS for Server 10.2.2, mapy bazowe - Esri i własne .tpk)
  • pomiar odległości i powierzchni;
  • media w popup’ach;
  • edycję i synchronizację danych.

Zapraszamy do lektury szczegółowej listy nowości w ArcGIS 10.2.2.
 
 
 
 

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro