Sompolno - case study

Imię*
Proszę wypełnić pole

Nazwisko*
Proszę wypełnić pole

Nazwa firmy/instytucji*
Proszę wypełnić pole

E-mail*
Proszę wypełnić pole

Invalid Input

Administratorem Danych Osobowych jest Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140787. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.

Wpisz kod*
Wpisz kod
Invalid Input