Webinaria Esri Polska
 
Analizy biznesowe w ArcGIS Online

Seminarium internetowe porusza następujące zagadnienia: przygotowanie i publikację danych w ArcGIS Online; integrację ArcGIS Online z pakietem MS Office; tworzenie zapytań przestrzennych i atrybutowych; wykonywanie analiz bliskości, statystycznych oraz wzbogacanie danych; udostępnianie i prezentację wyników.

Osoby zainteresowane wykorzystaniem narzędzi analitycznych dostępnych w ArcGIS Online do zwiększenia efektywności
prowadzonego biznesu poprzez: zredukowanie kosztów operacyjnych,
optymalizację sieci placówek oraz analizę konkurencji.

Adam Niciński

 
 
ArcGIS Online i edycja danych w terenie
W trakcie seminarium omawiane są następujące tematy: publikacja danych w ArcGIS Online; tworzenie mapy internetowej oraz jes udostępnianiej; edycja danych z poziomu przeglądarki internetowej; edycja danych z wykorzystaniem Collector for ArcGIS; monitorowanie prac terenowych za pomocą Operations Dashboard for ArcGIS.

Osoby, które wykorzystują lub planują wykorzystywać rozwiązania mobilne GIS do tworzenia i aktualizacji danych przestrzennych w terenie.

Adam Niciński

 


ArcGIS Online w zagadnieniach środowiskowych
W ramach webinarium omawiana jest: publikacja danych z ArcGIS Desktop w ArcGIS Online; integracja MS Excel z ArcGIS; zamiana współrzędnych zapisanych w pliku .xls na punkty; edycja danych przez przeglądarkę internetową; analiza danych w przeglądarce internetowej; tworzenie prostej aplikacji mapowej w ArcGIS Online.

Pracownicy administracji publicznej oraz sektora komercyjnego, którzy zajmują się ochroną i monitoringiem środowiska, leśnictwem, zarządzaniem obszarami chronionymi czy zasobami naturalnymi,
a także osoby udostępniające informacje o środowisku w internecie.

Karolina Karpisz, Urszula Romaniec
ArcGIS Online w planowaniu przestrzennym
Prowadzący seminarium mówią o: modelach danych GIS; geoodniesieniu rastrów; tworzeniu geobaz; edycji danych; hiperłączach i załącznikach; publikacji danych na stronach WWW oraz tworzeniu aplikacji mapowych w ArcGIS Online.

Urzędnicy pracujący w wydziałach zajmujących się planowaniem przestrzennym, którzy chcą udostępniać dokumenty planistyczne w postaci interaktywnych aplikacji mapowych.

Anna Pierzchała, Adam Niciński

 

Nowe publikacje Esri Press

Autoryzacje

Kontakt

Dział Szkoleń
T: +48 22 749 87 06
T: +48 22 749 87 68
T: +48 22 749 87 00 
E: