Zabezpieczenie trasy
 
Analiza pozwala wyznaczyć punkty obserwacyjne badanego obszaru, z uwzględnieniem wielu kryteriów.

Usługa obejmuje wykonanie i dostarczenie (w postaci cyfrowej):
  • wizualizacji 3D analizowanego obszaru wraz z wyznaczeniem punktów obserwacyjnych;
  • tabeli i wykresu przedstawiającej, za jak duży obszar jest odpowiedzialny każdy z obserwatorów;
  • filmu wideo, na którym zarejestrowany jest ruch obiektu po zabezpieczonej trasie.