Aktualności

Wyniki konkursu FZP

Laureatem I edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego został Jakub Dzik, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Nagrodzone rozwiązanie powstało w oparciu o platformę ArcGIS.

Celem konkursu było wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktykw administracji publicznej. 

Nowatorstwo nagrodzonego rozwiązania polega na stworzeniu jedynego i jednolitego narzędzia systemu informacji przestrzennej (GIS) wspierającego procesy analityczne, decyzyjne i koordynacyjne w systemie bezpieczeństwa województwa podkarpackiego. Przykładem jest wykonanie analizy sieciowej czasów dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego pozwalającej na optymalizację ich dotarcia do miejsca zdarzenia. Rozwiązanie zaimplementowane zostało w systemie powiadamiania ratunkowego w zakresie obsługi zdarzeń na podkarpackim odcinku autostrady A4.

Wróć do Aktualności

Nowe publikacje Esri Press

GIS Day 2015

Kontakt