Aktualności

Mapa dostępności transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie opracował interaktywną mapę pokazującą dostępność transportu zbiorowego w stolicy. To pierwsze tego typu opracowanie, które w jednym miejscu obrazuje dostępność pieszą do stacji metra, stacji kolejowych, przystanków autobusowych i tramwajowych.

Dodatkowo, na poszczególnych przystankach, ZTM udostępnił informacje o liczbie odjazdów wszystkich linii. Analiza została opracowana z wykorzystaniem technologii ArcGIS firmy Esri Polska.

Aplikacja mapowa zawiera 6 map, na których zaprezentowana jest dostępność poszczególnych środków transportu miejskiego, czyli autobusów, tramwajów, metra i kolei miejskiej. Dwie ostatnie mapy obrazują cały transport miejski na jednym zestawieniu oraz pokazują średni całkowity czas potrzebny na pokonanie danego dystansu względem centrum z uwzględnieniem dojścia do przystanku, oczekiwania na pojazd i samą podróż.

„Wykorzystując uzyskane dane ZTM zidentyfikował obszary pozbawione optymalnej dostępności transportowej, co pozwoli na podjęcie w przyszłości działań w tym zakresie” – wyjaśnia Maciej Florczak, starszy specjalista ds. transportu publicznego, ZTM Warszawa.

Wróć do Aktualności

Nowe publikacje Esri Press

GIS Day 2015

Kontakt