Aktualności

Esri ogłosiło konkurs na najlepsze Story Maps

Firma Esri, ogłosiła rozpoczęcie konkursu na najlepszą historię opowiedzianą na mapie „Storytelling with Maps Contest 2018”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać maksymalnie trzy historie opracowane w jednym z szablonów aplikacji Story Maps. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody (w tym m.in. licencja oprogramowania ArcGIS). Termin zgłaszania prac konkursowych mija 7 maja 2018 roku.

Zgłoszenia konkursowe będą oceniane na podstawie kryteriów, takich jak design, ogólna wartość merytoryczna oraz kreatywność w tworzeniu historii. Wszystkie opracowania muszą powstać w oparciu o jedną z dostępnych aplikacji Esri Story Maps oraz zostać opublikowane w usłudze ArcGIS Online lub na innym publicznie dostępnym serwerze.

 

Esri przyzna trzy miejsca na podium w każdej z pięciu kategorii:

  • Ochrona, środowisko i zrównoważony rozwój
  • Podróże, miejsca i rekreacja
  • Kultura, historia i wydarzenia
  • Nauka, technologia i edukacja
  • Infrastruktura, planowanie i zarządzanie

Dodatkowo, nagroda główna zostanie wręczona za najlepszą historię przygotowaną w aplikacji Story Maps.

 

Więcej informaji

 

Wróć do Aktualności

Nowe publikacje Esri Press

GIS Day 2015

Kontakt