Branże
 
Klienci firmy Esri Polska to blisko 1,5 tys. użytkowników, którymi są między innymi: jednostki administracji samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa;jednostki administracji państwowej; szkoły wyższe;placówki naukowo-badawcze;policja i straż pożarna;jednostki należące do różnych sektorów gospodarki – zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska, geologii, gospodarki leśnej, gospodarki wodnej; firmy telekomunikacyjne, transportowe oraz inni użytkownicy, którzy w swej działalności wykorzystują informacje o obiektach posiadających lokalizację przestrzenną.