Gospodarka odpadami
 
GIS w gospodarce odpadamirozwiń
Jednym z wielu zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) jest utrzymywanie czystości
i porządku na podległym obszarze. Zadanie to rodzi wiele problemów natury ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. W rozwiązywaniu powyższych zagadnień mogą pomóc analizy przeprowadzane z wykorzystaniem systemów GIS opartych na technologii Esri.

GIS wspomaga tworzenie systemów gospodarki odpadami oraz stanowi cenne narzędzie analityczne, wspomagające m.in. wyznaczanie strumieni odpadów oraz obliczanie stawki tzw. „opłaty śmieciowej”.

W ramach gospodarki odpadami prowadzonej przez jednostki samorządu, GIS może być wykorzystywany do wspomagania zarządzania
i podejmowania właściwych decyzji, dotyczących m.in.:
  • wyznaczanie lokalizacji instalacji regionalnych i zastępczych do przetwarzania odpadów komunalnych, w celu ich obróbki zgodnie z uwzględnieniem innych czynników środowiskowych;
  • wyznaczanie położenia składowisk odpadów z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko i monitoring tych składowisk;
  • wyznaczanie usytuowania punktów selektywnego zbierania odpadów;
  • określanie rejonów odbioru odpadów od mieszkańców.  
Zastosowaniarozwiń
GIS jako platforma informacyjna

Technologia GIS firmy Esri umożliwia tworzenie profesjonalnych internetowych serwisów mapowych przedstawiających położenie istotnych obiektów związanych z gospodarką odpadami, takich jak punkty ich selektywnego zbierania, czy też odbioru zużytego sprzętu elektronicznego.
W świetle nowych zasad gospodarki odpadami, mapy wykonane przy użyciu technologii GIS mogą być wykorzystywane do informowania mieszkańców o terminach zbiórek odpadów, natomiast mieszkańcy mogą mieć możliwość zgłaszania do urzędu informacji - na przykład
o powstaniu nielegalnego wysypiska odpadów. Ułatwia to realizację zadań informacyjnych, a dodatkowo pomaga
w tworzeniu pozytywnego wizerunku gminy.

Kontakt

Dział Administracji Samorządowej
T: +48 22 749 87 71
M: 698 647 647
E: 

Numer specjalny

  spec samo

Środowisko Informacji - 2015

  v1 banner si 2015 140x100 white