Wykorzystanie GIS-u w policji
 
We współczesnym świecie coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne technologie mające służyć zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Jedną z najważniejszych służb powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa jest policja. Wykorzystanie systemów informacji geograficznej wspomaga działania policji w zakresie:
  • prowadzenia analiz przestrzennych (np. analiz kryminalnych, analiz tendencji w zachowaniach przestępczych, analiz widoczności w terenie);
  • zarządzania siłami i środkami będącymi w dyspozycji jednostek policyjnych;
  • prowadzenie działań zapobiegawczych;
  • optymalizacji pracy patroli policyjnych;
  • optymalizacji tras dojazdu do zdarzeń;
  • zabezpieczania imprez masowych;
  • badania wrażliwości konstrukcji budynków, mostów, elektrowni oraz portów na konkretne czynniki.

Technologia GIS umożliwia łączenie danych pochodzących z różnych źródeł, w tym danych dostarczanych bezpośrednio przez patrole policyjne pracujące w terenie i przekazywanie ich osobom decyzyjnym w celu przyspieszenia działań.

Kontakt

Dział Bezpieczeństwa i Administracji Centralnej
T: +48 22 749 87 30
M: 608 332 661
E: