GIS w siłach zbrojnych
 
Wojsko jest sektorem, w którym system informacji geograficznej znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Obecność GIS-u jest niezbędna na wszystkich szczeblach dowodzenia we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, w wojskach lądowych, marynarce wojennej, siłach powietrznych i wojskach specjalnych.
Zadaniem sił zbrojnych jest zapewnienie obrony przed atakiem w dowolnym rejonie, na każdym kierunku, w obliczu każdej formy zagrożenia. Tak poważny zakres odpowiedzialności wymaga od wojska kompleksowej znajomości terenu i panujących warunków, a pozyskiwanie i gromadzenie takiej wiedzy jest domeną systemów informacji geograficznej.

W wojsku GIS odgrywa kluczową rolę w:
  • systemach dowodzenia;
  • systemach zabezpieczenia geograficznego;
  • systemach zabezpieczenia logistycznego;
  • systemach zarządzania infrastrukturą wojskową;
  • reagowaniu epidemiologicznym;
  • zwalczaniu klęsk żywiołowych;
  • działaniach antyterrorystycznych;
  • akcjach poszukiwawczych;
  • monitoringu ekologicznym obszarów lądowych i morskich;
  • planowaniu i szkoleniu.
Poza wyżej wymienionymi obszarami wykorzystania, systemy informacji geograficznej mają istotne znaczenie w wywiadzie geoprzestrzennym. Wywiad geoprzestrzenny (GEOINT) wykorzystywany jest przez wszystkie rodzaje sił zbrojnych i występuje na przecięciu różnego rodzaju dziedzin wywiadu. Wywiad prowadzony przez rozpoznanie radiowe (SIGINT), rozpoznanie osobowe (HUMINT), rozpoznanie powszechnie dostępnych źródeł danych (OSINT), rozpoznanie pomiarowe i sygnaturowe (MASINT) oraz rozpoznanie obrazowe (IMINT) zawsze wiążą się z analizowaniem obiektów i zjawisk występujących w konkretnym miejscu (obszarze) na powierzchni Ziemi.

Poza głównymi zadaniami sił zbrojnych, w których system informacji geograficznej może odgrywać kluczową rolę, istotne jest wykorzystanie GIS do zapewnienia interoperacyjności i lepszej współpracy z siłami państw Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Służy do tego system NATO Core GIS, utworzony przez Agencję NATO ds. Konsultacji, Dowodzenia i Kontroli (NC3A).

Kontakt

Dział Bezpieczeństwa i Administracji Centralnej
T: +48 22 749 87 30
M: 608 332 661
E: