GIS w zarządzaniu kryzysowym
 
We współczesnym świecie coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne technologie mające służyć zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Za pomocą analiz wykonywanych przy użyciu oprogramowania GIS możliwe jest zapobieganie katastrofom oraz efektywne usuwanie ich skutków. Dzięki technologii GIS stosowanej w strukturach systemu bezpieczeństwa państwa można znacząco podwyższyć jakość życia mieszkańców. Systemy informacji geograficznej powinny znaleźć jak najszersze zastosowanie we wszystkich działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, podejmowanych na szczeblu administracji. GIS ułatwia rzetelną ocenę sytuacji kryzysowych, dzięki umożliwieniu przeanalizowania wszystkich dostępnych informacji. Pozwala identyfikować potencjalne zagrożenia, określać potrzeby oraz ustalać hierarchię ważności podejmowanych działań. Dzięki technologii GIS można szybko i sprawnie zobrazować miejsca o podwyższonym ryzyku. Korzystając z funkcji systemu można pozyskać informacje o znajdujących się w pobliżu siłach i środkach, jednostkach straży pożarnej, policji, pogotowia, szpitalach, środkach transportu, które można wykorzystać do ewakuacji ludności z zagrożonego terenu, itp. Technologia GIS integruje dane przestrzenne i tabelaryczne, zdjęcia oraz rysunki, ułatwiając i przyspieszając podejmowanie optymalnych decyzji.

zarzadzanie kryzysowe zrzut
Strefy bezpośredniego zagrożenia w momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej
 
 
Przeczytaj jak GIS wspierał działania związane z monitorowaniem rozprzestrzeniania się wirusa Zika podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio:
 
 
 

Kontakt

Dział Bezpieczeństwa i Administracji Centralnej
T: +48 22 749 87 30
M: 608 332 661
E: