Edukacja
 
Dowiedz się, w jaki sposób systemy informacji geograficznej wykorzystywane są przez szkoły, uczelnie wyższe oraz biblioteki i muzea. Sprawdź ofertę licencji edukacyjnych przygotowanych specjalnie dla instytucji dydaktycznych.
GIS w Edukacjirozwiń
Celem nadrzędnym edukacji młodego człowieka jest pomoc w ukształtowaniu jego osobowości, zdobywaniu wiedzy i umiejętności samodzielnego, kreatywnego myślenia. Systemy informacji geograficznej (GIS) są narzędziem umożliwiającym poznawanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących zarówno w środowisku przyrodniczym, jak i w społeczeństwach. Pomagają rozwinąć umiejętność właściwego stawiania pytań, zdefiniować obszar badanego problemu i znaleźć optymalne rozwiązanie. Edukacja jest dziedziną horyzontalną - ujmuje świat szeroko i naucza we wszystkich możliwych obszarach. Podobnie jest w przypadku systemów informacji geograficznej w edukacji. Szkoły i uczelnie wyższe uczą zastosowań GIS w bardzo wielu dziedzinach, w których obecnie systemy informacji geograficznej są niezbędnym narzędziem do analiz, zarządzania informacją, podejmowania decyzji. Nauczanie GIS-u jest odpowiedzią na zmieniające się obecnie potrzeby rynku. Edukowanie w zakresie GIS-u i stosowanie go jako narzędzia wspierającego nauczanie pomaga budować trwałą, profesjonalną bazę wiedzy i umiejętności u absolwentów i przyszłych kandydatów, ubiegających się o pracę na wymagającym dziś rynku. Rozwiązania firmy Esri są używane na wielu wydziałach w ponad 80 proc. państwowych polskich uczelni wyższych. Zespół Edukacji Esri Polska współpracuje z wydziałami i kołami naukowymi przy projektach naukowych i aktywnościach dydaktycznych. Koordynuje program Esri "Community Maps" w Polsce, polegający na tworzeniu topograficznej mapy świata przez społeczność naszych użytkowników. Program ten ma również zastosowanie w tworzeniu map kampusów uczelni i budowaniu portali informacyjnych. Esri wciąż proponuje nowe, lepiej dostosowane do oczekiwań i potrzeb szkół oraz uczelni sposoby licencjonowania oprogramowania. Jednym z rozwiązań dla edukacji jest licencja Site. Licencja Site to licencja globalna dla uczelni wyższych o dużym zapotrzebowaniu na oprogramowanie GIS. Obecnie grono użytkowników licencji Site stanowi sześć polskich uczelni. Esri Polska uczestniczy w wielu wydarzeniach edukacyjnych i naukowych. Wspiera również światowy dzień GIS-u (GIS Day), w którego organizację jest zaangażowana od początku jego istnienia. Tego dnia cała społeczność skupiona wokół idei GIS dzieli się swoimi osiągnięciami i bardzo często dokonuje nieoczekiwanych odkryć.
Licencjerozwiń
Aby sprostać oczekiwaniom instytucji dydaktycznych, Esri oferuje kilka rodzajów licencji edukacyjnych. Wszystkie te licencje umożliwiają wykorzystanie oprogramowania w celach dydaktycznych i/lub naukowo-badawczych. Oferta edukacyjna Esri adresowana jest do:
  • akredytowanych uczelni wyższych;
  • szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych oraz podstawowych;
  • bibliotek;
  • muzeów;
  • pracowników naukowych uczelni, nauczycieli i studentów.
Rodzaje licencji edukacyjnych:

Licencja School Campus – przeznaczona do wyposażenia szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Możliwe sposoby wykorzystania: dydaktyczne.

Licencja Teaching & Research Lab Kit – przeznaczona do wyposażenia samodzielnych stanowisk w pracowniach oraz stanowisk personelu szkół, uczelni wyższej, bibliotek i muzeów. Możliwe sposoby wykorzystania: naukowo-badawcze i dydaktyczne

Licencja Teaching Lab Pak – przeznaczona do wyposażania pracowni i laboratoriów szkół, uczelni wyższych, bibliotek i muzeów. Możliwe sposoby wykorzystania: dydaktyczne.

Licencja dla uczelni (Site License) – przeznaczona dla ośrodków akademickich wykazujących szerokie zapotrzebowanie na oprogramowanie GIS w ramach wybranych jednostek organizacyjnych uczelni lub zespołu współpracujących uczelni. Możliwe sposoby wykorzystania: naukowo-badawcze, dydaktyczne, administracyjne.

Licencja edukacyjna administracyjna – przeznaczona do zadań administracyjnych realizowanych w obrębie ośrodków akademickich, szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych, a także bibliotek i muzeów. Licencje edukacyjne mogą zostać zakupione przez szkoły, uczelnie i instytucje naukowe działające w ich strukturze, indywidualnych pracowników naukowych i studentów, a także przez muzea i biblioteki.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zakupu i użytkowania poszczególnych licencji udzielają pracownicy Esri Polska. Program serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego umożliwia, zarówno nowym jak i długoletnim użytkownikom oprogramowania Esri, korzystanie ze wsparcia technicznego świadczonego przez Esri Polska, a także otrzymywanie aktualizacji oprogramowania. Program został stworzony w celu ułatwienia instytucjom edukacyjnym utrzymania posiadanego oprogramowania.
 
 

Portal edukacyjny

Współpracują z nami

Kontakt

Dział Edukacji
T: +48 22 749 87 86
M: 698 609 009
E: