Biblioteki i muzea
 
GIS w bibliotekach i muzeach rozwiń
Systemy informacji geograficznej są używane przez biblioteki, muzea, ogrody zoologiczne oraz botaniczne do celów administracyjnych, czyli zarządzania ich infrastrukturą i zbiorami, do badań naukowych, dydaktyki oraz do celów promocyjnych. GIS to odpowiedź na trwający obecnie proces cyfryzacji zasobów bibliotek i muzeów. Coraz powszechniejsze internetowe portale informacyjne, które pełnią rolę dydaktyczną, pomagają zrozumieć przestrzenne zależności między zjawiskami i zbiorami oraz nadają im ciągle nowy wymiar dzięki wszechstronnym analizom przestrzennym.
Dobre praktyki - Wilanówrozwiń
Muzeum Pałac w Wilanowie już od dwóch lat wykorzystuje oprogramowanie Esri. Z jego przedstawicielami - Waldemarem Markiewiczem, kierownikiem Działu Dokumentacji oraz Małgorzatą Przeździęk odpowiedzialną za GIS w Muzeum rozmawiamy o przestrzennej bazie danych zabytków oraz o czterowymiarowym modelu terenu Muzeum.

Esri Polska: Jakie rozwiązania oprogramowania Esri zostały już użyte w Muzeum Pałac w Wilanowie?
Małgorzata Przeździęk i Waldemar Markiewicz: Muzeum Pałac w Wilanowie korzysta z ArcGIS Desktop ArcInfo 10, z rozszerzeniami: 3D Analyst, Tracking Analyst, ArcPublisher i ArcScan oraz z oprogramowania serwerowego ArcGis Server Enterprise Advanced 10, a do prac terenowych używa aplikacji ArcPad 10.

EP: Jak narzędzia Esri przydają się w inwentaryzacji elementów ruchomych i nieruchomych pałacu oraz parku w Wilanowie?
MP i WM: Obecnie budujemy przestrzenną bazę danych dla zabytkowych obiektów budowlanych; zabytkami ruchomymi będziemy zajmować się w przyszłości. Skupiamy swoją uwagę na inwentaryzacji ogrodu wraz z małą architekturą oraz inwentaryzacji budynków, pomieszczeń wraz z dekoracją elewacji i wnętrz. Narzędzia Esri pozwalają nam na integrację wszelkich danych i dokumentacji dotyczących tych elementów, danych pochodzących z różnych formatów (wektorowych, rastrowych). Wszystkie te dane trafiają na jedną wspólną platformę, dzięki czemu mamy całościowe spojrzenie na każdy z elementów kompleksu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie.

EP: Czy mogliby Państwo coś więcej powiedzieć na temat tworzenia trójwymiarowego, a nawet czterowymiarowego modelu terenu Muzeum?
MP i WM: Wszystko to czeka nas w najbliższym czasie. Najbardziej interesujący jest model czterowymiarowy, ze względu na możliwość analiz i śledzenia zmian zachodzących na osi czasu. Widać to najlepiej w przypadku wykopów archeologicznych, gdzie wraz z odkrywaniem kolejnych warstw przenosimy się w czasie do coraz dawniejszych dziejów w historii. Wizualizacja trójwymiarowa z jednej strony będzie służyć specjalistom do badań i analiz, z drugiej strony pozwoli na zobrazowanie prac zwykłemu odbiorcy, dla którego specjalistyczne i surowe dane nie są zrozumiałe. Model czterowymiarowy będzie istotny dla całego założenia pałacowo-parkowego, wystroju elewacji i wnętrz, monitoringu związanego, np. z poziomem wód gruntowych, wzrostem roślin, nawodnieniem parku, zanieczyszczeń, odkształceń budynków itd.

EP: Jak widzą Państwo rozwój zastosowań oprogramowania Esri w Muzeum w ciągu najbliższych lat?
MP i WM: Mamy nadzieję, że będziemy mogli rozwinąć działania związane z pełniejszym wykorzystaniem możliwości jakie oferuje oprogramowanie. Dziś skupiamy się na przygotowaniu danych do bazy GIS i na pracach koncepcyjnych. Tworzymy zespół, który będzie pracował nad wypełnieniem treścią baz danych, dokonywał analiz, udostępniał wyniki itd., czyli wykorzystywał GIS do codziennej pracy Muzeum. Następną fazą będzie udostępnianie tych danych na zewnątrz w postaci między innymi stron internetowych. Sądzimy, że najbliższe lata to równoległe wprowadzenie ogromnej liczby danych oraz skorzystanie z technologii mobilnych w pracach ogrodniczych, technicznych, konserwatorskich, historycznych, a także być może wykorzystanie ich do stworzenia aktywnego przewodnika dla zwiedzających.

Portal edukacyjny

Kontakt

Dział Edukacji
T: +48 22 749 87 86
M: 698 609 009
E: