Szkoły
 
Systemy informacji geograficznej (GIS) stają się coraz bardziej pomocnym narzędziem nauczania w szkołach - od podstawowej do średniej.  Wykorzystanie GIS-u pozwala spojrzeć uczniom na świat z wielu perspektyw jednocześnie, analizować obserwowane zjawiska, a następnie wyciągać trafne wnioski. Szkoła staje się miejscem, gdzie coraz częściej uczniowie na lekcjach geografii, historii, czy biologii uczą się używać narzędzi GIS, którymi na studiach będą mogli swobodnie posługiwać się w szerszym zakresie. 
Uczniowe korzystając z GIS-u przyswajają więdzę w bardziej uporządkowany sposób. Natomiast z perspektywy nauczyciela GIS jest bardzo efektywnym narzędziem wspomagającym nauczanie, ponieważ z jednej strony pozwala w atrakcyjny i prosty sposób przedstawić materiał, z drugiej - wiadomości są łatwiej przyswajane przez uczniów. 

Portal edukacyjny

Współpracują z nami

Kontakt


Dział Edukacji

T: +48 (22)749 87 86
M: 698 609 009  
E: