Infrastruktura i telekomunikacja
 
GIS w infrastrukturze i telekomunikacjirozwiń
GIS w infrastrukturze i telekomunikacji zapewnia wspólną platformę dostępu do danych biznesowych, zarządzania aktywami, aktualizacji informacji o sieci, integracji zleceń oraz przygotowania raportów. Oprogramowanie Esri pozwala na integrację map infrastruktury sieciowej oraz informacji biznesowej z danymi zebranymi w terenie, obrazami satelitarnymi, danymi topograficznymi i danymi zbieranymi za pośrednictwem inteligentnych urządzeń rejestrujących. Ponadto umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz przestrzennych oraz rozszerzanie funkcjonalności map. Narzędzia GIS służące do analizy i wizualizacji pomagają systematyzować dane, oceniać ich jakość. Są one wykorzystywane w inwentaryzacji i projektowaniu sieci oraz działaniach marketingowych. Systemy informacji geograficznej znajdują zastosowanie w:
  • paszportyzacji sieci;
  • wykonywaniu analiz sieciowych;
  • planowaniu rozbudowy infrastruktury sieciowej;
  • analizowaniu potencjału rynku;
  • optymalizacji wykorzystania zasobów;
  • automatyzacji procesów;
  • nadzorowaniu projektów;
  • monitoringu oddziaływania na środowisko;
  • zarządzaniu inwestycjami i remontami;
  • obsłudze sytuacji kryzysowych.
Wykorzystanie systemów informacji geograficznej prowadzi do usprawniania procedur pracy oraz redukcji kosztów.
Small ELArozwiń
Firma Esri Polska stworzyła nową ofertę, związaną ze specjalną licencją na oprogramowanie Esri, o nazwie Small Enterprise License Agreement. Jej celem jest umożliwienie skorzystania z jak najszerszej gamy produktów Esri przedsiębiorstwom infrastrukturalnym.

Z oferty mogą korzystać zarówno dotychczasowi, jak i nowi użytkownicy oprogramowania Esri. Oferta kierowana jest do instytucji, które ze względów finansowych nie mogły dotychczas korzystać z oprogramowania Esri, ale także do tych, które chcą rozszerzyć swoje rozwiązania GIS.

Czytaj więcej
 

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 748 87 78
M: 696 052 037
E: 

Numer specjalny

  spec infra