Ciepłownictwo
 
Dystrybutorzy energii cieplnej wykorzystują systemy informacji geograficznej w celu zwiększenia efektywności dostaw do odbiorców. Dodatkowo GIS wspomaga ciepłowników w budowie, przebudowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych. Za pomocą GIS-u nadzorowany jest proces bieżącej eksploatacji, a odstępstwa od są w porę wychwytywane i sygnalizowane. Przedsiębiorstwa ciepłownicze stawiające sobie za cel zaspokajanie codziennych potrzeb swoich klientów wykorzystują do tego nowoczesne rozwiązania technologiczne. Na przykład urządzenia mobilne GIS pozwalają na kontrolę infrastruktury w terenie. Oprogramowanie Esri jest funkcjonalnym narzędziem wspomagającym prace projektantów, proces budowy i rozwoju sieci ciepłowniczej. Wykorzystuje się je przede wszystkim w:
  • zarządzanieu majątkiem sieciowym;
  • projektowaniu infrastruktury;
  • analizie oddziaływania na środowisko;
  • nadzorowaniu projektów;
  • inwentaryzacji majątku sieciowego.
Efektem wykorzystanie systemów informacji geograficznej jest optymalizacja pracy i redukcja kosztów.

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 748 87 78
M: 696 052 037
E: 

Numer specjalny

  spec infra