Energetyka
 
Rozwijanie nowych rynków zbytu, dążenie do niezawodności systemów oraz minimalizowanie kosztów operacyjnych to obecnie największe wyzwania dla decydentów przedsiębiorstw sieciowych. Ich podejmowanie jest łatwiejsze dzięki wykorzystywaniu systemów informacji geograficznej. GIS zapewnia kompleksowe rozwiązania dla zastosowań biznesowych, inżynierskich oraz wspiera analizowanie wpływu na środowisko i inne działania niezbędne do efektywnego zarządzania dystrybucją energii elektrycznej. Oferowane przez Esri oprogramowanie jest w tej dziedzinie wykorzystywane również do wspomagania planowania i monitorowania zasobów energii elektrycznej. Przeprowadzane przy jego użyciu specjalistyczne analizy przestrzenne mają zastosowanie w:
  • zarządzaniu infrastrukturą;
  • monitorowaniu zasobów energii;
  • badaniu oddziaływania na środowisko;
  • przestrzennym analizowniu przeciążeń w sieci;
  • ocenie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
  • prognozowaniu zapotrzebowania na energię elektryczną;
  • badaniu potencjału danego miejsca pod kątem przyszłych inwestycji;
  • tworzeniu scenariuszy postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 748 87 78
M: 696 052 037
E: 

Numer specjalny

  spec infra