Energia odnawialna
 
W Polsce coraz większego znaczenia nabierają odnawialne źródła energii w tym wykorzystanie siły wiatru. Obecnie staje się ono alternatywą dla konwencjonalnych metod produkcji energii elektrycznej.  Wykorzystanie systemów GIS może skutecznie wspomagać projektowanie farm wiatrowych. Oprogramowanie Esri umożliwia między innymi:
  • kwalifikację terenu dogodnego dla rozwoju energetyki wiatrowej;
  • tworzenie map dostępności sieci elektroenergetycznej;
  • tworzenie map dostępności komunikacyjnej terenów lokalizacji farm wiatrowych;
  • analizę uwarunkowań przestrzennych lokalizacji farm wiatrowych oraz ich wpływu na środowisko i bezpieczeństwo publiczne;
  • przeprowadzanie analiz chłonności przestrzeni.
Wykorzystanie systemów GIS dla potrzeb inwestycji tego typu pozwala na zintegrowanie wszystkich danych przestrzennych i podejmowanie optymalnych decyzji o lokalizacji turbin wiatrowych.

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 748 87 78
M: 696 052 037
E: 

Numer specjalny

  spec infra