Gazownictwo
 
Przedsiębiorstwa gazownicze na całym świecie wykorzystują oprogramowania GIS do wspomagania zarządzania infrastrukturą, wizualizacji i modelowania sieci, raportowania oraz sprawnego zarządzania setkami kilometrów gazociągów. Korzystając z rozwiązań mobilnych GIS pracownicy terenowi mogą łatwo aktualizować dane w terenie. Procesy planowania i analizy oparte o rozwiązaniach GIS pozwalają na określanie priorytetów rozbudowy lub modernizacji infrastruktury, ułatwiają kontrolę zgodności działań z przepisami, wspomagają procesy oceny ryzyka. Dzięki oprogramowaniu Esri dane dotyczące infrastruktury gazowej można bezpośrednio integrować z innymi kluczowymi informacjami. 

Systemy GIS w przedsiębiorstwach gazowniczych można wykorzystać, m.in. do:
  • inwentaryzacji majątku sieciowego;
  • zarządzania majątkiem sieciowym;
  • projektowania infrastruktury;
  • oceny wpływu na środowisko;
  • wspomagania działań w sytuacjach awaryjnych;
  • monitorowania zleceń naprawczych i wyłączeń awaryjnych;
  • detekcji wycieków.

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 748 87 78
M: 696 052 037
E: 

Numer specjalny

  spec infra