Telekomunikacja
 
Sytuacja na rynku telekomunikacyjnym bardzo dynamicznie się zmienia. Wzrastająca konkurencja powoduje konieczność oferowania klientom coraz większej ilości usług o coraz wyższej jakości. Rozwiązanie tych problemów wymaga od firm telekomunikacyjnych dobrego zrozumienia, gdzie zlokalizowani są klienci i urządzenia oraz gromadzenia pełnej informacji o tych miejscach. Firma Esri oferuje nowoczesną technologię, powszechnie wykorzystywaną przez ponad 30 firm telekomunikacyjnych na świecie. Technologia ta umożliwia integrację danych przestrzennych, które mogą być wykorzystywane do zarządzania siecią, analiz, marketingu, sprzedaży i planowania sieci. Przynosi redukcję kosztów poprzez przestrzenną inwentaryzację i wspomaganie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, pomaga w zdobywaniu klientów, w szybkim projektowaniu linii i połączeń oraz skraca przerwy spowodowane awariami. Nasza firma oferuje skalowalne rozwiązania dla różnorodnych zastosowań.

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 748 87 78
M: 696 052 037
E: 

Numer specjalny

  spec infra