Wodociągi i kanalizacja
 
GIS w wodociągachrozwiń
Systemy informacji geograficznej (GIS) są potężnym narzędziem wspomagającym przedsiębiorstwa w zarządzaniu siecią i usługami wodno-kanalizacyjnymi. Większość firm tego typu używa technologii GIS do zintegrowania różnych rodzajów informacji, których wspólnym mianownikiem jest odniesienie geograficzne. Dzięki temu GIS umożliwia organizację, zarządzanie i dystrybuowanie informacji dotyczących klientów, dokładnej lokalizacji sieci, pełnej informacji na temat elementów sieci, rozbiorów wody, projektowania przebiegu nowej infrastruktury, analiz zużycia wody z podziałem na grupy klientów oraz wiele innych.

Technologia ArcGIS wykorzystywana jest nie tylko w biurze, lecz także w terenie, gdzie za pomocą odbiorników GPS, laptopów czy tabletów, ekipy remontowe mają możliwość błyskawicznej lokalizacji i edycji danych infrastruktury, wprowadzjąc, np. informacje o stanie hydrantu, jego producencie, czasie inspekcji wraz z aktualnym zdjęciem urządzenia. 

GIS w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych umożliwia:
 • paszportyzacja sieci;
 • integracja z systemem SCADA, modelami hydraulicznymi;
 • integracja z systemami typu ERP, billingi, CRM 
 • analizy spójności sieci;
 • planowanie i monitorowanie remontów;
 • zbieranie i podgląd danych w terenie;
 • analizy zużycia wody;
 • wyznaczanie optymalnych tras odczytywania liczników;
 • sporządzanie wydruków i map.
GEOSECMA for ArcGISrozwiń
GEOSECMA for ArcGIS Ewidencja Wod-Kan (Water and Sewage) to pakiet aplikacji wspomagających dokumentowanie, zarządzanie, planowanie oraz konserwację sieci wodociągów i kanalizacji. Rozwiązanie z powodzeniem wspiera pracę zarówno małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Skalowalność systemu zapewnia architektura rozwiązania oparta na platformie ArcGIS firmy Esri Inc.

Rozwiązanie wspomaga:
 • inwentaryzację majątku sieciowego;
 • ewidencję awarii;
 • obliczanie podatku deszczowego;
 • modelowanie pracy sieci;
 • planowanie remontów i rozwoju sieci;
 • ewidencję przyłączy, hydrantów;
 • planowanie rozwoju sieci; 
 • dostęp do danych o sieci w terenie;
 • wyznaczanie elementów infrastruktury w terenie.
Więcej informacji o GEOSECMA for ArcGIS.

Kontakt

Geosecma for ArcGIS
T: +48 22 749 87 71
M: 698 647 647
E: 

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 748 87 78
M: 696 052 037
E: 

Numer specjalny

  spec infra