Środowisko
 
GIS w środowiskurozwiń
Technologia GIS pozwala na zbieranie, analizowanie, przetwarzanie i wizualizowanie danych o środowisku oraz na udostępnianie tych danych i wyników analiz wszystkim zainteresowanym. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu informacji przestrzennej GIS pomaga w zarządzaniu zasobami naturalnymi. Systemy informacji geograficznej umożliwiają integrację danych przestrzennych i opisowych, w tym także danych opracowanych laboratoryjnie z danymi pochodzącymi z bezpośrednich pomiarów terenowych. Pozwalają one również na modelowanie zachodzących procesów i zmian dla potrzeb planowania i oceny podatności na działanie określonych czynników, a także zgodności z obowiązującymi normami. Zastosowanie technologii GIS znacząco redukuje koszty podejmowanych działań. Wykorzystanie informacji przestrzennej wspomaga również monitorowanie środowiska. GIS znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach związanych z ochroną i zarządzaniem środowiskiem i jego zasobami, wśród których znajdują się m.in.:
 • rolnictwo;
 • leśnictwo;
 • gospodarka wodna;
 • ochrona atmosfery;
 • geologia i przemysł wydobywczy (ropa, gaz, surowce mineralne, etc.);
 • ochrona wybrzeży;
 • planowanie przestrzenne;
 • architektura krajobrazu.
Tutorialrozwiń
„Tworzenie własnego narzędzia do detekcji zmian z wykorzystaniem aplikacji ModelBuilder”

Każdemu z nas zdarza się wykonywać pewne czynności wielokrotnie. Jeśli tak jest, warto zastanowić się nad możliwościami automatyzacji zadań. Do najprostszych sposobów, które na to pozwalają, należy użycie aplikacji ModelBuilder. Korzystanie z tego rozwiązania, dostępnego w aplikacji ArcMap, nie wymaga wiedzy programistycznej. ModelBuilder pozwala na intuicyjne tworzenie modeli geoprzetwarzania, które łatwo przekształcić we własne narzędzie, przyspieszające pracę.

 Czytaj więcej
Small ELArozwiń
Firma Esri Polska stworzyła nową ofertę, związaną ze specjalną licencją na oprogramowanie Esri, o nazwie Small Enterprise License Agreement.

Jej celem jest umożliwienie skorzystania z jak najszerszej gamy produktów Esri:
 • parkom narodowym;
 • parkom krajobrazowym;
 • instytucjom związanym z ochroną środowiska.
Z oferty mogą korzystać zarówno dotychczasowi, jak i nowi użytkownicy oprogramowania Esri. Oferta kierowana jest do instytucji, które ze względów finansowych nie mogły dotychczas korzystać z oprogramowania Esri, ale także do tych, które chcą rozszerzyć swoje rozwiązania GIS.

Czytaj więcej

 

Kontakt

Dział Środowiska 
T: +48 22 749 87 76
M: 795 416 285
E: 

Numer specjalny

  spec enva

Środowisko Informacji - 2015

  v1 banner si 2015 140x100 white