Geologia
 
Co kryje się pod powierzchnią Ziemi? Jak zbudowana jest skorupa ziemska? Gdzie znajdują się kopaliny, jak długo będzie można je eksploatować i czy eksploatacja będzie opłacalna? W poszukiwaniu odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących budowy geologicznej i procesów geologicznych, zachodzących na Ziemi bardzo pomocne są systemy informacji geograficznej (GIS). Zastosowanie technologii GIS pozwala na zbieranie, analizowanie, przetwarzanie i wizualizowanie danych oraz udostępnianie informacji geologicznych wszystkim zainteresowanym. Dzięki systemom informacji geograficznej możliwe jest zbieranie niezbędnych w geologii ogromnych ilości danych i ich uporządkowanie.
Narzędzia GIS wykorzystywane są między innymi do:
  • tworzenia i aktualizacji map geologicznych w różnych skalach;
  • opracowywania profili geologicznych;
  • badania złóż kopalnych;
  • monitorowania aktualnie zachodzących procesów geologicznych (m.in. tworzenia się osuwisk);
  • zbierania informacji na temat otworów wiertniczych; 
  • zbierania danych geofizycznych;
  • prowadzenia analiz sejsmicznych.

Kontakt

Dział Środowiska 
T: +48 22 749 87 31
M: 664 053 519 
E: 

Numer specjalny

  spec enva

Środowisko Informacji - 2015

  v1 banner si 2015 140x100 white