Gospodarka wodna
 
Systemy informacji geograficznej są niezastąpionym narzędziem wykorzystywanym w sektorze gospodarki wodnej. Technologia GIS znajduje zastosowanie w ochronie przeciwpowodziowej, pozwala na ocenę jakości wody, modelowanie wód gruntowych, a także zarządzanie zasobami wodnymi zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.

GIS pozwala na integrację w jeden spójny i łatwy do zarządznia system, danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak: ukształtowanie zlewni (DEM), pokrycie terenu, przekroje poprzeczne i profile podłużne koryt rzecznych, batymetria, wysokość zwierciadła wody, informacje o stanie infrastruktury technicznej i krytycznej, a także modele hydrologiczne. Taki system wspomaga szybkie podejmowanie decyzji w obliczu zagrożenia wezbraniem wód, czy w określaniu obszarów potencjalnie zagrożonych zalaniem. Ponadto dysponując danymi oraz lokalizacją źródeł zanieczyszczeń można zastosować GIS do analizowania i monitorowania jakości wody.

Kontakt

Dział Środowiska 
T: +48 22 749 87 76
M: 795 416 285
E: 

Numer specjalny

  spec enva

Środowisko Informacji - 2015

  v1 banner si 2015 140x100 white