Leśnictwo
 
Systemy informacji geograficznej (GIS) pomagają optymalizować działania w zakresie gospodarki leśnej w powiązaniu z potrzebami społeczeństwa oraz presją ekonomiczną gospodarki rynkowej. Leśnicy coraz częściej wykorzystują GIS, doceniając jego funkcjonalność pozwalającą na analizę i wizualizację złożonych problemów i tym samym wspomagającą podejmowanie trafniejszych decyzji. Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie lasami wykorzystują oprogramowanie GIS, m.in. do wizualizacji rozmieszczenia lasów i analizy zajwisk występujących na obszarach leśnych.

Za pomocą narzędzi GIS specjaliści mogą:
  • śledzić zmiany;
  • określać zagrożone zasoby leśne;
  • tworzyć tematyczne warstwy informacyjne;
  • generować mapy.

Kontakt

Dział Środowiska 
T: +48 22 749 87 31
M: 664 053 519 
E: 

Numer specjalny

  spec enva

Środowisko Informacji - 2015

  v1 banner si 2015 140x100 white