Rolnictwo
 
Oprogramowanie GIS znajduje wiele zastosowań w gospodarce rolnej. Dzięki systemom informacji geograficznej można zarządzać, intensyfikować, zwiększać efektywność, a także monitorować produkcję rolną. Rozwiązania GIS są przydatne w:
  • ewidencji działek rolnych;
  • sprawnym i efektywnym zarządzaniu gospodarstwem rolnym;
  • prognozowaniu plonów;
  • ocenie warunków pod uprawę;
  • identyfikacji upraw i obszarów o różnym typie zagospodarowania rolniczego;
  • zarządzaniu w sytuacjach klęsk żywiołowych;
  • kartografii gleboznawczej;
  • doborze odpowiednich upraw.

Kontakt

Dział Środowiska 
T: +48 22 749 87 31
M: 664 053 519 
E: 

Numer specjalny

  spec enva

Środowisko Informacji - 2015

  v1 banner si 2015 140x100 white