Transport
 
GIS w transporcierozwiń
GIS jest narzędziem, które wzbogaca i usprawnia realizację zadań związanych między innymi z:
  • optymalizacją transportu lądowego, morskiego i powietrznego;
  • analizami i planowaniem połączeń komunikacyjnych;
  • zarządzaniem komunikacją miejską, krajową i międzynarodową;
  • optymalizacją tras;
  • monitorowaniem floty dostawczej;
  • zarządzaniem spedycją; 
  • utrzymaniem stanu dróg oraz linii kolejowych;
  • zarządzaniem przestrzenią powietrzną i portami lotniczymi.
GIS umożliwia wizualizację wszystkich informacji odniesionych przestrzennie. Ponadto daje możliwość modelowania wpływu przyszłych inwestycji na środowisko naturalne, symulacji rezultatów planowanych rozwiązań komunikacyjnych, np. wpływu utworzenia nowej linii autobusowej na optymalizację przewozów pasażerskich w określonym obszarze miasta. Analizy te pozwalają podejmować właściwe decyzje przed poniesieniem dużych nakładów na realizację projektów. Dzięki temu można obniżać koszty i optymalizować transport.

GIS można również wykorzystać w transporcie intermodalnym do skutecznego zarządzania środkami transportu (pociągi, statki, flota samochodowa) i przesyłaniem towarów. Prezentacja na mapie cyfrowej informacji o obiektach w czasie rzeczywistym umożliwia menedżerom transportu szybką reakcję na różne zaistniałe sytuacje podczas przewozu ładunków.
Small ELArozwiń
Firma Esri Polska stworzyła nową ofertę, związaną ze specjalną licencją na oprogramowanie Esri, o nazwie Small Enterprise License Agreement. Jej celem jest umożliwienie skorzystania z jak najszerszej gamy produktów Esri regionalnym zarządom dróg.

Zarządzanie infrastrukturą transportową w ujęciu przestrzennym wygląda podobnie w organizacji zarządzającej siecią transportową na terenie całego kraju, województwa lub gminy. Prócz skali działania i wielkości zarządzanego obszaru wiele czynności podejmowanych przez zarządcę bazuje na tych samych procesach. Dlatego Esri Polska, chcąc wspomóc mniejsze instytucje administrujące różnego rodzajami środkami transportu na terenie Polski stworzyło ofertę Small ELA, która daje im dostęp do bogatej oferty oprogramowania Esri na preferencyjnych zasadach. Z oferty mogą korzystać zarówno dotychczasowi, jak i nowi użytkownicy oprogramowania Esri. Oferta kierowana jest do instytucji, które ze względów finansowych nie mogły dotychczas korzystać z oprogramowania Esri, ale także do tych, które chcą rozszerzyć swoje rozwiązania GIS.

Czytaj więcej
Analizy przestrzennerozwiń

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 749 87 78
M: 696 052 037
E: