Logistyka
 
GIS jest narzędziem zwiększającym wydajność floty poprzez wspomaganie planowania tras i opracowywania harmonogramów, co jest jednym z ważniejszych czynników optymalizacji kosztów. Dobrze zaplanowane trasy to zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów, a tym samym niższe zużycie paliwa oraz zredukowana emisja dwutlenku węgla.

GIS jest platformą, która umożliwia integrację danych dotyczących floty, pracowników oraz systemów zarządzania relacjami z klientemi. Dzięki takiej integracji i wykorzystaniu rozwiązań webowych lub intranetowych zarówno kierownictwo, dyspozytorzy, jak i klienci mają dostęp do informacji zobrazowanych w przyjaznej formie. GIS pomaga:
  • efektywnie planować trasy i harmonogram;
  • redukować zużycie paliwa;
  • terminowo realizować zamówienia;
  • optymalizować wykorzystanie czasu pracy;
  • wdrażać inicjatywy proekologiczne;
  • wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów;
  • optymalizować koszty.

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 749 87 78
M: 696 052 037
E: