Lotnictwo
 
GIS jest narzędziem coraz powszechniej wykorzystywanym do spełniania rosnących wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i efektywnego zarządzania infrastrukturą, obiektami oraz przestrzenią powietrzną. Znajduje zastosowanie w:
  • tworzeniu map lotniczych;
  • wizualizacji przeszkód lotniczych;
  • zarządzaniu infrastrukturą;
  • analizowaniu potencjału lotnisk.
GIS ułatwia zarządzanie całym portem lotniczym, zarówno pasem startowym z jego wszystkimi elementami, jak i terminalem lotniczym. Ponadto daje możliwość modelowania wpływu przyszłych inwestycji na środowisko naturalne oraz symulacji planowanych rozwiązań. GIS jest idealnym narzędziem do przeprowadzania wielu wszechstronnych analiz wymaganych przy rozbudowie i budowie nowych portów lotniczych.

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 749 87 78
M: 696 052 037
E: