Transport lądowy
 
Systemy GIS są wykorzystywane do:
  • inwentaryzacji infrastruktury drogowej oraz pasa drogowego;
  • wspomagania procesów decyzyjnych;
  • opracowywania harmonogramów działań związanych z budową, rozbudową i remontami; 
  • klasyfikacji stopnia zużycia oraz uszkodzeń dróg i innych obiektów.
Systemy informacji geograficznej pomagają w monitorowaniu stanu technicznego, modernizacji oraz remontów: dróg, ulic, chodników, przejść podziemnych i innych obiektów inżynierskich. Wspomagają wyznaczanie stref ruchu uspokojonego oraz stref ograniczonego dostępu dla samochodów ciężarowych. GIS jest narzędziem skutecznie wspomagającym funkcjonowanie, tworzenie lub rozwijanie miejskich systemów informacji.

transport ladowy zrzut

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 749 87 78
M: 696 052 037
E: