Transport morski
 
Zarządcy portów stają przed wyzwaniami wymagającymi zwiększenia wydajności operacji portowych, usprawnienia zarządzania oraz poprawy bezpieczeństwa.  GIS integruje te informacje, pozwalające na przeprowadzenie szczegółowych analiz mających na celu: optymalizację, zwiększenie zysków oraz koordynację działań od monitorowania rozmieszczenia kontenerów przez zarządzanie nieruchomościami i bezpieczeństwem w porcie.

GIS jest wydajnym narzędziem, które pomaga, między innymi w:
  • integracji informacji dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania portu;
  • zarządzaniu środowiskiem i planowaniu reagowania w nagłych wypadkach;
  • skoordynowaniu działań operacyjnych w poszczególnych obiektach;
  • monitorowaniu bezpieczeństwa obiektów portowych;
  • optymalizacji działalności portu.

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 749 87 78
M: 696 052 037
E: