Charakterystyka
 
Konto dla organizacji rozwiń
Oprogramowanie gotowe do użycia
Program jest gotowy do użycia bez konieczności instalowania i konfiguracji. Jest on dostarczany w postaci usługi, umożliwiającej użytkownikom i ich zespołom wykorzystywanie intuicyjnego w obsłudze narzędzia do tworzenia i publikowania map oraz aplikacji. Każdy użytkownik map zachowuje pełną kontrolę nad danymi oraz możliwość ich prezentacji w formie łatwych w użyciu map.
Współdzielenie map z użytkownikami
Mapy i dane można łatwo udostepniać na blogach, stronach i w aplikacjach internetowych oraz na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Dodatkowe funkcje umożliwiają tworzenie map w programie Microsoft Excel i udostępnianie ich w postaci prezentacji programu PowerPoint lub publikowanie w systemie ArcGIS.
Dostęp mobilny
Bezpłatne aplikacje ArcGIS można pobrać na smartfony i tablety. Pozwalają one na dostęp do map i danych w dowolnym miejscu i czasie. Do przeglądania zasobów, gromadzenia danych, tworzenia raportów i przeprowadzania analiz GIS wystaracza przeglądarka internetowa zainstalowana w urządzeniu przenośnym.
Zasoby gotowe do użycia
ArcGIS Online zapewnia dostęp do bogatej kolekcji map bazowych i demograficznych oraz zobrazowań i innych danych. Zasoby te są niezastąpionym źródłem danych do wykonywania własnych projektów. Zostały utworzone na podstawie wiarygodnych danych, pochodzących zarówno od dostawców komercyjnych, jak i społeczności użytkowników GIS na całym świecie.
Łatwa współpraca
Aplikacja ArcGIS Online jest platformą ułatwiająca współpracę w ramach danej instytucji. Użytkownicy mogą tworzyć grupy pracujące nad wspólnymi projektami. Grupy mogą mieć charakter prywatny lub publiczny. Ich członkowie mogą współdzielić mapy, dane i inne zasoby.
Proste dodawanie danych
Dane można przekształcić w użyteczne informacje, tworząc na ich podstwaie inteligentne mapy, przekazujące pożądane treści. Własne zasoby łatwo łączyć  z zasobami i mapami udostępnianymi przez innych użytkowników. Do zaprezentowania dodatkowych informacji, takich jak zdjęcia lub łącza do stron internetowych, służą okna podręczne map.
Bezpośrednie tworzenie map w programie Excel
Esri Maps for Office umożliwia łatwe opracowywanie map w oparciu o dane tabelaryczne bezpośrednio w środowisku MS Excel. Można, np. zmapować adresy lub lokalizacje oraz inne dane geograficzne. Narzędzie to umożliwia także tworzenie i umieszczanie map interaktywnych w arkuszach kalkulacyjnych Excel i prezentacjach PowerPoint. Dzięki rozwiązaniu ArcGIS Online mapy takie można także udostępniać użytkownikom stron WWW, aplikacji mobilnych i innym użytkownikom korzystającym z ArcGIS Online. 
Twoje dane w chmurze
Dane przekształcane są w usługi używane w sieci, z których może korzystać cała instytucja. Dane jako usługi obiektowe lub usługi map kafelkowych są publikowane w bezpiecznej chmurze firmy Esri z zachowaniem pełnych praw własności. W ramach instytucji dane można utrzymywać jako prywatne lub publiczne.
Ochrona i własność danych
Właściciel kontroluje dostęp do swoich danych i map. Wielowarstwowe zabezpieczenia zapewniają ochronę przed nieupoważnionym dostępem. Aplikacja, systemy i procesy są nieprzerwanie monitorowane i udoskonalane, aby sprostać wymogom związanym z zapewnianiem bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej [PDF] .
Twoje dane w chmurze
Dane przekształcane są w usługi używane w sieci, z których może korzystać cała instytucja. Dane jako usługi obiektowe lub usługi map kafelkowych są publikowane w bezpiecznej chmurze firmy Esri z zachowaniem pełnych praw własności. W ramach instytucji dane można utrzymywać jako prywatne lub publiczne.
Platforma do tworzenia aplikacji
Korzystając z narzędzi ArcGIS API i SDK, deweloperzy mogą tworzyć niestandardowe aplikacje internetowe i mobilne.
Dla programistów rozwiń

Programiści mogą tworzyć własne aplikacje internetowe i mobilne, które zawierają narzędzia wymiany i współpracy dostępne w ArcGIS Online. Funkcjonalność tworzonych aplikacji może obejmować:

  • integrację i osadzanie zasobów geoprzestrzennych;
  • dostęp do tych samych bloków używanych do tworzenia map ArcGIS Online i galerii aplikacji;
  • publikowanie i przechowywanie swoich aplikacji w chmurze.
Wystarczy zbudować aplikacją internetową lub mobilną
Roczny abonament obejmuje kredyty, przeznaczone na utworzenia i testowania aplikacji. Następujące narzędzia i zasoby również są włączone.

API i SDK do budowania aplikacji
Aplikacje konfigurowalne
Mapy i geousługi
  • Mapy bazowe i warstwy ArcGIS Online
  • Geousługi ArcGIS Online
Konto publiczne rozwiń
W ramach konta publicznego ArcGIS Online można tworzyć i przechowywać mapy, aplikacje, dane, a także zarządzać nimi oraz współdzielić je z innymi użytkownikami. Istnieje także możliwość korzystania z zasobów Esri i użytkowników GIS z całego świata.

Załóż bezpłatne konto

  Odkryj tysiące bezpłatnych map, danych i narzędzi
Masz dostęp do zasobów geoprzestrzennych opublikowanych przez Esri oraz danych pochodzących z innych wiarygodnych źródeł. Możesz oglądać opracowania widoczne w galeriach czy też wyszukiwać je, używając do tego słów kluczowych.

Podziel się swoimi mapami i aplikacjami
Możesz udostępnić swoje mapy i inne zasoby publicznie, wybranym grupom lub zachować je jako prywatne. Możesz zakładać własne grupy tematyczne, zrzeszające osoby zainteresowane tą samą dziedziną, czy współwykonawców projektów, bądź też przystępować do grup założonych przez innych użytkowników. Możesz także osadzać swoje mapy na stronach internetowych, blogach lub konfigurowalnych szablonach aplikacji internetowych.

Twórz mapy i aplikacje
Możesz utworzyć własną mapę na podstawie swoich danych bądź łącząc te dane z mapami i usługami opublikowanymi przez innych użytkowników serwisu.

Zarządzaj swoimi mapami, aplikacjami i danymi
W serwisie ArcGIS Online możesz zarządzać mapami, aplikacjami i danymi oraz organizować je w foldery i udostępniać określonym grupom użytkowników. Masz do dyspozycji 2GB przestrzeni na swoim koncie do przechowywania zasobów w bezpiecznej chmurze Esri.
Porównanie kont rozwiń
Porównanie funkcjonalności serwisu ArcGIS Online w ramach konta dla organizacji i konta publicznego.
 Konto dla organizacji
(do użytku komercyjnego)
Konto publiczne
(Wyłącznie do użytku niekomeryjnego)
Dostęp, udostępnianie i zarządzanie zasobami + +
»Przeglądanie map, aplikacji i danych + +
»Dostęp do map bazowych, usług rastrowych i Bing Maps + +
»Osadzanie map na stronach internetowych, blogach i aplikacjach + +
»Tworzenie grup i udostępnianie elementów w grupach +
»Udostępnianie zasobów publicznie, w grupach lub zachowanie ich do prywatnego użytku +
Dodawanie własnych danych do mapy +
Dodawanie usług geometrii do map i aplikacji +
Przechowywanie map, aplikacji i danych w chmurze Esri Ograniczenie do 2GB
Tworzenie map w MS Excel za pomocą Esri Maps for Office +  
Dodawanie usługi geokodowania do map i aplikacji +  
Dostęp do ArcGIS Portal i Web APIs +  
Publikowanie hostowanych usług w chmurze Esri +  
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników, dostępem i bezpieczeństwem +  
Monitorowanie stanu wykorzystania +  
Dodawanie loga i banera na stronie głównej w ArcGIS Online +  
Wyświetlanie map instytucji na stronie głównej ArcGIS Online +  
Utworzenie własnego adresu URL dla strony głównej w ArcGIS Online +  
Wsparcie techniczne +