GIS by Esri

Oprogramowanie oferowane przez firmę Esri to rodzina kilkudziesięciu współpracujących ze sobą produktów, które pozwalają tworzyć systemy informacji geograficznej (GIS) zaspokajające wielokierunkowe potrzeby użytkowników. Cechy charakterystyczne systemów tworzonych z wykorzystaniem narzędzi Esri to: 
  • skalowalność;
  • otwartość i interoperacyjność;
  • ukierunkowanie na pracę w sieci;
  • mobilność rozwiązań.
Z uwagi na dużą złożoność zjawisk, które badają i analizują użytkownicy systemów GIS, firma Esri opracowuje i udostępnia – poza narzędziami standardowymi – także szereg narzędzi programistycznych i produktów wspomagających (np. modele danych), umożliwiających rozwijanie systemów we własnym zakresie.
 
Skalowalność - GIS dla małych i dużych
Systemy GIS można grupować według zasięgu i poziomu działania oraz według realizowanego przez nie zakresu funkcjonalnego. Na przykład, wykorzystując system GIS klasy desktop użytkownik ma dostęp do wielu funkcji analitycznych, a także do zestawów danych zapisanych w swojej bazie danych, w bazie danych organizacji, w której pracuje (na przykład poprzez sieć intranet), a także do ogólnokrajowych lub globalnych baz danych (za pośrednictwem Internetu). Korzystanie z takiej, niezbyt rozbudowanej wersji systemu nie oznacza konieczności ograniczania zakresu funkcji, jakie można w nim realizować. Nowe funkcje, potrzebne w konkretnym przypadku, można dodać do systemu, a jeśli potrzeby w tym zakresie wzrastają znacząco, można dołączyć specjalizowane rozszerzenia oprogramowania, które wzbogacą produkt podstawowy. Należy podkreślić, że taka rozbudowa wykorzystywanego systemu nie wiąże się z potrzebą zmiany bazy danych czy rezygnacji z wykorzystywanego wcześniej oprogramowania. Kolejne części systemu są do niego dołączane, co umożliwia wykorzystywanie istniejących wcześniej danych dla nowych potrzeb.

Kolejnym etapem jest tworzenie bardziej rozbudowanych konfiguracji systemów GIS, działających w sieciach typu klient-serwer. Taka rozbudowa systemu z jednej strony pozwala na wykorzystywanie jednego, wspólnego zestawu danych, a z drugiej - na wykonywanie analiz danych na jednym, centralnym serwerze. W efekcie uzyskuje się znaczące oszczędności zarówno w zakresie zapewnienia dostępu do wymaganych danych, jak też w zakresie przygotowania odpowiednich mocy obliczeniowych, zakupu właściwej liczby licencji oprogramowania, itp. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku również i to, że dzięki takim rozwiązaniom wyniki analiz i innych przetworzeń zapisywane są od razu do bazy danych, co zapewnia ich spójność i jednoznaczność.

Otwartość i interoperacyjność

Niezwykle ważną cechą najnowszych systemów GIS jest otwartość na współpracę z innymi systemami. Zastosowanie opracowanych przez niezależne organizacje standardy wymiany danych przestrzennych (np. WMS, WFS, WCS opracowane przez OGC), techniki integracji systemów (np. SOA) i popularne technologie programistyczne (.NET, J2EE, XML, SOAP), prowadzi do uzyskania bardzo elastycznego środowiska do budowania dedykowanych rozwiązań wspieranych technologią GIS.

GIS w Internecie - połączmy się ze wszystkimi

Niezwykle intensywny rozwój sieci Internet znajduje swoje odzwierciedlenie także w odniesieniu do systemów informacji geograficznej. Sieć ta jest wykorzystywana zarówno do pozyskiwania danych zapisanych w rozproszonych bazach danych, niezależnie od miejsca ich lokalizacji na świecie, jak i do szerokiego udostępniania wyników analiz danych przestrzennych. Na obecnym etapie rozwoju technologicznego użytkownik nie odczuwa żadnej różnicy wykorzystując własne, lokalne dane, czy też korzystając z danych zapisanych w innej bazie danych.

Mobilny GIS

Wykorzystując nowe możliwości techniczne Esri oferuje narzędzia GIS, które działają na urządzeniach przenośnych. Połączenie wykorzystania urządzeń mobilnych z funkcją rejestracji współrzędnych za pośrednictwem GPS, zapewnia efektywne pozyskiwanie danych w terenie. Takie mobilne rozwiązania są ściśle zintegrowane „dorosłym” systemem GIS, co umożliwia szybką aktualizację bazy danych, wymianę danych i sprawne wykorzystywanie wszystkich dostępnych danych.

Modele danych

Każde zjawisko można opisać za pomocą modelu danych i modelu funkcjonalnego. Dotyczy to zarówno zjawisk naturalnych (na przykład przemieszczania się fali powodziowej), jak też systemów danych stworzonych przez człowieka (na przykład rozkładu ciśnienia w sieci gazowej czy zmian w system ewidencji nieruchomości). Esri oferuje gotowe modele danych, które - uwzględniając szereg parametrów wpływających na przebieg badanych zjawisk - ułatwiają prowadzenie ich analiz z wykorzystaniem systemów GIS.

Narzędzia programistyczne

Dla użytkowników wymagających dostępu do specyficznych funkcji GIS, Esri oferuje wyspecjalizowane narzędzia deweloperskie. Dostępne narzędzia, komponenty i oprogramowanie wspomagają: budowanie i wdrażanie aplikacji GIS na różnych platformach; publikowanie i wykorzystywanie usług sieciowych GIS poprzez REST i SOAP oraz tworzenie czytelnych map, odpowiadających wymaganiom użytkowników.
Attachments:
Download this file (podstawy_gis.jpg)Podstawy gis[ ]11 kB
Wróć do Aktualności