Kredyty
 
Ogólnie rozwiń

 

Serwis ArcGIS Online jest oparty na rocznej subskrypcji, która oferuje zestaw planów subskrypcyjnych. Każdy z nich obejmuje liczbę nazwanych użytkowników i kredyty usług. Kredyty usług są walutą, używaną w ArcGIS Online do wymiany na dowolne usługi hostowane, używane przez subskrybentów ArcGIS Online. 
 
Do czego potrzebne są kredyty usług? 
UsługaWykorzystane kredyty usług
Generowanie map kafelkowych 1 kredyt na 1000 generowanych kafli
Usługi obiektowe 2,4 kredytu na 10 MB na miesiąc
Przechowywanie kafli i danych 1,2 kredytu na 1 GB na miesiąc
Geokodowanie 40 kredytów na
1 000 geokodów
Trasy proste 0,04 kredytu na trasę prostą
Trasy zoptymalizowane 0,05 kredytu na trasę zoptymalizowaną
Czasy przejazdu (obszary obsługiwane) 0,05 kredytu na czas przejazdu 
Najbliższe urządzenia 0,05 kredytu na trasę do najbliższego urządzenia
Trasy pojazdów (VRP) 2 kredyty na trasę pojazdów
Mapy demograficzne i dotyczące stylu życia 10 kredytów na 1000 wyświetleń mapy
Wzbogacanie danych 10 kredytów na 1000 zmiennych danych (atrybutów)
Infografiki 10 kredytów na 1000 wyświetleń
Raporty 10 kredytów na raport
Analizy przestrzenne 1 kredyt na 1000 obiektów
 
 
Generowanie map kafelkowych 
Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania kredytów do tworzenia usług map kafelkowych dla różnych regionów geograficznych, należy przejść do zakładki tworzenie map kafelkowych. 
 
Geokodowanie 
Więcej informacji na temat wykorzystania kredytów do wykonania geokodowania dostępnych jest w zakładce Geokodowanie. 

Co nie wymaga kredytów usług?
  • hostowanie i publikowanie usług mapowych w ramach funkcjonalności ArcGIS for Server;
  • korzystanie z usług map bazowych;
  • geolokalizacja (wyszukiwanie pojedynczych adresów).

 
 

Tworzenie kafli map rozwiń
Co to są kafle mapy? 
Za pomocą ArcGIS Online można generować kafle mapy do szybkiej wizualizacji dużych zestawów danych na mapie internetowej. Kafle są zbiorem wstępnie renderowanych zobrazowań, które zapewniają geograficzny kontekst dla warstw operacyjnych w ArcGIS. Za pomocą ArcGIS generowane są kafle map jako hostowane przez Esri usługi i wykorzystywane do tworzenia map internetowych, które mogą być użyte w sieci i aplikacjach mobilnych. 

Ile punktów kredytowych potrzebuje wygenerowanie kafli map? 
Tabela zamieszczona poniżej przedstawia przykłady różnych obszarów geograficznych (miejscowość, większe miasto, stan, kontynent USA) i przybliżoną liczbę kredytów użytych do utworzenia kafli map o podobnej wielkości dla usługi kafli. 
 
Narzędzia do tworzenia pamięci podręcznej ArcGIS umożliwiają zdefiniowanie obszaru zainteresowania i skonfigurowania liczby kafli oraz liczby utworzonych poziomów. Poziomy wymienione poniżej to zdefiniowane obszary jako typowe, najprawdopodobniej wyświetlane we właściwej skali dla danych źródłowych. 
 
Nazwa miejscaRozmiar (km2Szacowana liczba kafliSzacowane kredyty
Miasto Redlands, Kalifornia
218 3 400 3
Miasto San Diego, Kalifornia 1 114 16 300 16
Hrabstwo Dallas, Teksas 3 336 3 320 3
Stan Kolorado 445 478 400 100 400
Kontynent USA 22 613 286 79 400 80
 
 
Poniższe zestawienie prezentuje szczegóły, takie jak szacowana liczba kafli oraz kredytów usług, gdy użytkownik potrzebuje uwzględnić dodatkowe poziomy pamięci podręcznej. Dobrze pamiętać, że dodatkowe poziomy pamięci podręcznej wymagają prawie tak wiele kafli, jak wszystkie wymienione powyżej niej. 
 
Nazwa miejscaRozmiar (km2Skala danych Szacowana liczba kafli Szacowane kredyty 
Redlands,
Kalifornia
218 1:5 000 3 400 3
Redlands,
Kalifornia
218 1:5 000  50 400  50
San Diego,
Kalifornia
1 114 1:5 000  16 300  16
San Diego,
Kalifornia
1 114 1:5 000  255 000  255
Dallas,
hrabstwo Teksas
3 336  1:5 000  3 320  3
Dallas,
hrabstwo Teksas
3 336  1:24 000  49 500  50
Kolorado 445 478  1:24 000  400 100  400
Kolorado  445 478  1:24 000  1 595 500  1 596
Kolorado 445 478  1:24 000  6 374 300  6 374
Kontynent USA 22 613 186  1:250 000  79 400  79
 
 
 
Uwaga: Budowanie kafli map może obejmować klika iteracji, zanim będą gotowe do produkcji. Pierwsze uruchomienie powinno odpowiadać małej i średniej skali pełnego zasięgu. Drugie podejście może być wykonane dla większej skali dla obszarów, często odwiedzanych. Dodatkowa praca i planowanie wymagane do manualnego uruchomienia kilku iteracji mechanizmu tworzenia pamięci podręcznej zaoszczędzi czas i kredyty, zmniejszając tym samym liczbę niepotrzebnie generowanych kafli. Należy zawsze uprzednio przetestować tworzenie bufora pamięci podręcznej na mniejszych obszarach.
 
Geokodowanie rozwiń
Co to są usługi geokodowania? 
Możliwości geokodowania i geolokalizacji są komponentem wbudowanym w produkty ArcGIS. Podstawowym celem usług geokodowania jest konwersja adresu na współrzędne x,y i zapisanie wyników do aktualnego wiersza w bazie danych. Geokodowanie wsadowe również jest zaliczane do tej kategorii. 
 
Co to jest usługa geolokalizacji? 
Usługa ta umożliwia wyszukiwanie obiektów lub punktów POI w oparciu o adres lub słowo kluczowe, a następnie przybliżenie widoku do tej lokalizacji. Rezultat jest wyświetlany na mapie, ale nie jest przechowywany do dalszego używania. Korzystanie z usługi geolokalizacji nie pobiera kredytów. 
 
Ile kredytów wykorzystuje geokodowanie? 

Liczba geokodówZużycie kredytów
1 000 40
 
Poniżej zamieszczono klika przykładów, obrazujących szacowane zapotrzebowanie na kredyty, jakie będą wymagane do realizacji projektu. 
 
Scenariusz 1 
Międzynarodowy bank przeprowadza ogólnoświatową analizę lokalizacji miejsc oddziałów, uzależniając ją od umiejscowienia klientów. Należy zgeokodować 350 lokalizacji biur i 3 300 docelowych klientów.
 
Liczba geokodów350 lokalizacji biur +3,300 lokalizacji klientów
Całkowita liczba geokodów 3 650
Wykorzystane kredyty 146
 
 Scenariusz 2 
Firma ubezpieczeniowa analizuje lokalizację budynków i innych obiektów, wymagających ubezpieczenia. Do wykonania pełnej oceny, potrzebna będzie informacja o położeniu, w połączeniu z historycznymi danymi o zagrożeniach naturalnych. Na jednego potencjalnego klienta przypada ogółem 45 obiektów, a w rocznej analizie podlega 100 podobnych klientów.
Liczba geokodów45 obiektów x 100 klientów
Całkowita liczba geokodów 4 500
Wykorzystane kredyty 180
Analizy sieciowe rozwiń
Co to są usługi analizy sieciowej? 
Usługi analiz sieciowych są wbudowane w wielu produktach ArcGIS. Podstawowym celem tych usług jest wspomaganie optymalizacji zadań związanych z transportem. Ten zbiór usług może być wykorzystany to wyznaczenia trasy z punktu do punktu, zarządzanie parkiem pojazdów i jego koordynacją w ciągu dnia, kalkulacja czasu przejazdów, wspomaganie w podejmowaniu decyzji analizując bieżące i historyczne mapy drogowe. 
Liczba prostych trasZużycie kredytów
Trasy proste 0,04 kredytu za trasę prostą
Trasy zoptymalizowane 0,5 kredytu za trasę zoptymalizowaną
Czasy przejazdu (obaszary obsługiwane) 0,5 kredytu za czas przejazdu
Najbliższe urządzenia 0,5 kredytu za trasę do najbliższego obiektu
Trasy pojazdów (VRP) 2 kredyty za trasę dla wielu pojazdów

Usługa wyznaczania tras prostych 
Ta usługa zapewnia możliwość obliczenia trasy, obejmujące geometrię trasy, czas podróży oraz kierunki. Usługa jest zwykle wykorzystywana do wyznaczenia najlepszego połączenia pomiędzy dwoma lub więcej punktami w danym czasie. Jeżeli jeden bądź więcej punktów leży na trasie, przetwarzane są w kolejności ich pozyskania i nie są brane pod uwagę podczas określania najlepszej drogi. 

Ile kredytów potrzebuje usługa wyznaczania tras prostych?
Poniższa tabela przedstawia sześć typowych poziomów wyznaczania tras prostych. Poniżej znajduje się dodatkowe przykłady, ilustrujące przewidywaną liczbę kredytów potrzebnych do wykonania projektu. 

Scenarisz 1
Inspektor straży pożarnej zwykle na dzień ma zaplanowanych szereg miejsc, przeznaczonych do kontroli. Na początku dnia roboczego oblicza trasę do pierwszej lokalizacji, wyznaczając najlepszy dojazd do celu. W ciągu dnia dla jednej osoby należy wyznaczyć w sumie 11tras, obejmujących także drogą powrotną do biura. Poniższy przykład obrazuje całkowita liczbę tras prostych dla trzyosobowego zespołu inspektorów na dzień.
 
Liczba tras3 inspektorów x 11 tras w ciągu dnia x 240 dni roboczych w ciągu roku
Całkowita liczba prostych tras 7 920
Użyte kredyty 316,8


Czytaj więcej
Analizy przestrzenne rozwiń
Czym są usługi analizy przestrzennej?
Usługi analiz przestrzennych służą do wykonywania analiz danych hostowanych w ArcGIS Online w celu uzyskania odpowiedzi na pytania, takie jak: gdzie najlepiej wybudować nową szkołę lub sklep sprzedaży detalicznej? Ile przestępstw miało miejsce w danym mieście? Gdzie w obrębie danego hrabstwa znajdują się lokalizacje hot spot wypadków drogowych? Wyniki wykonanej analizy możesz udostępnić innym użytkownikom z instytucji lub szerokiemu gronu odbiorców (publicznie).

Ile potrzebnych jest kredytów na korzystanie z analiz przestrzennych?
Analiza przestrzennaKredyty zużyte na usługi
Analiza obiektów (punkty, linie, obszary) 1 kredyt za 1 000 obiektów
Sumuj w pobliżu 0,5 kredytu za czas dojazdu lub długość trasy dojazdowej
Twórz czasy dojazdu 0,5 kredytu za czas dojazdu lub dlugość trasy dojazdowej
Znajdź najbliższe 0,5 kredytu za znalezienie najbliższej lokalizacji
Wzbogać warstę (wzbogacanie danych) 10 kredytów za 1 000 zmiennych danych (atrybuty)
Przechowywanie wyników analizy 2,4 kredytu na 10 MB pechowywanych danych miesięcznie

Poniżej znajduje się kilka przykładów ilustrujących szacowaną liczbę kredytów usług potrzebną do przeprowadzenia analizy określonych obiektów.

Scenariusz 1
W celu zapewnienia szkołom bezpieczeństwa jednostka policji chce monitorować liczbę przestępstw w każdym okręgu szkolnym. Korzystając z narzędzia Agreguj punkty, policja może wybrać okręg szkolny i uzyskać liczbę popełnionych przestępstw według rodzaju wykroczenia.

Całkowita liczba przestępstw (punkty) 206,329
Liczba okręgów raportowania 75
Zużywane kredyty usług (miejsca przestępstw + okręgi/1000 206,4


Czytaj więcej